"...Người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại
không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao?".

(CN 24TN - Lc. 15, 8)
 
 

 

Chiên Lạc - Bạc Mất
 
 

  Xin rê chuột trên các đề mục     
  duới đây để xem thêm nhiều bài     
           
 • Thông Tin Quan Trọng
 • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ & Giáo Hội Việt Nam
 • Sinh Hoạt Giáo Phận
 • Suy Niệm & Cầu Nguyện
 • Phụng Vụ & Nghi Thức
 • Sống Đạo Giữa Đời
 • Tài Liệu Nghiên Cứu
 • Trang Chủ Đề
 • Video & Audio
 • Giờ Lễ Các Giáo Xứ
 • Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
THÔNG BÁO
CÁO PHÓ
& HIỆP THÔNG
 • Hiệp Thông: Linh Mục Gioakim Đinh Văn Phương, SDB Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Vy, Thân Mẫu Nt. Maria Đinh Thị Lợi Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Doãn Thị Tiến, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Thắm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Augustinô Vũ Văn Tiếu, Thân Phụ 2 Nt. Têrêsa Vũ Thị Thanh Xuân và Maria Vũ Thị Bích Liên Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • GIỚI THIỆU & TÌM HIỂU
  ^ Tin GH Hoan Vu & VN

  ^ Sinh Hoat GP
 • Thư Của Đức TGM Marek Zalewski, Đại Diện Đức Thánh Cha Gửi Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Phận Đalat
 • (.pdf)
 • Hình Ảnh Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski Thăm Trại Phong – Hạt Di Linh (14-7-2019)
 • Hình Ảnh Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski Thăm Giáo Xứ Kađơn – Hạt Đơn Dương
 • Bài Giảng Của Đức TGM Marek Zalewski Ngày Tại Nhà Thờ Chính Tòa Và Nhà Thờ Gx. Lăngbiang Đalat, Ngày 7-7-2019
 • Bài Giảng Của Đức TGM Marek Zalewski Tại Trại phong Di Linh, Ngày 8-7-2019
 • Bài Giảng Của Đức TGM Marek Zalewski Tại Nhà Thờ Bảo Lộc, Ngày 9-7-2019
 • Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski – Đại Diện Đức Giáo Hoàng – Thăm Mục Vụ Giáo Phận Đàlạt: Hạt Bảo Lộc và Mađaguôi
 • Đức TGM Marek Zaleski Đại Diện Tòa Thánh Thăm Giáo Phận Đalat - Ngày 9-7-2019 - Lời Chào Mừng Của Hai Cha Quản Hạt Bảo Lộc Và Mađaguôi
 • Lời Chào Mừng Đức TGM Đại Diện ĐGH Tại Việt Nam Của Cha Quản Hạt Dilinh
 • Trình Bày Kiến Trúc Nhà Thờ Ka-Đơn, Sự Trở Lại Của Hồn Địa
 • Báo Cáo Sơ Lược Về Giáo Hạt Đơn Dương Và Đức Trọng
 • Lời Chào Mừng Đức TGM Đại Diện ĐGH Của Cha Quản Hạt Đơn Dương
 • Lời Chào Mừng Đức TGM Đại Diện ĐGH Của Cha Xứ LangBiang
 • Lời Chào Mừng Đức TGM đại Diện Tòa Thánh Của Cha Giám Đốc ĐCV Đalat
 • Bài Chào Mừng Đức TGM Đại Diện ĐGH Tại VN Của Cha Quản Hạt Đalat
 • Đức TGM Marek Zaleski Thăm Giáo Thận Đalat - Ngày 8/7/2019 (8-7-2019)
 • Đại Diện Tòa Thánh tại VN, Đức TGM Marek Zalewski Thăm Giáo Phận Đalat - Ngày 6&7-7-2019

 • ^ Suy Niem Va Cau Nguyen Top of page
  SUY NIỆM LỜI CHÚA
  ******************************
  Suy Niệm Lời Chúa Năm C
  Gồm các bài suy niệm trọn năm, của nhiều tác giả
 • Tôi Sẽ Ca Tụng Lòng Chúa Thương Xót Tới Muôn Đời - (CN 24 TN - Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi)
 • Người Cha Nhân Hậu - (CN 24 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Bao Dung Nhân Hậu Như Cha Trên Trời - (CN 24 TN - Lm. Đan Vinh)
 • Theo Chúa Ki-tô Là Sống Đức Khôn Ngoan Của Thiên Chúa - (CN 23 TN - Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi)
 • Điều Kiện Để Đi Theo Làm Môn Đệ Đức Giêsu - (CN 23 TN - Lm. Đan Vinh)
 • Từ Bỏ Tất Cả - (CN 23 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Ki-tô Hữu Suy Nghĩ Về Nhân Đức Khiêm Nhường - (CN 22 TN - Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi)
 • Khiêm Nhường - (CN 22 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Khiêm Hạ Phục Vụ Noi Gương Đức Giêsu - (CN 22 TN - Lm. Đan Vinh)
 • Hãy Chiến Đấu Để Qua Được Cửa Hẹp Mà Vào Nước Trời - (CN 21 TN - Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi)
 • Phấn Đấu Đi Qua Cửa Hẹp Mà Vào Nước Trời - (CN 21 TN - Lm. Đan Vinh)
 • Đi Qua Cửa Hẹp - (CN 21 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Nhân Chứng Đức Tin - (CN 20 TN - Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi)
 • Lửa Tình Yêu - (CN 20 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Góp Phần Làm Bùng Cháy Ngọn Lửa Tin Yêu Chúa - (CN 20 TN - Lm. Đan Vinh)
 • ....... Suy Niệm Lời Chúa Năm C

 • KHÔNG GIAN THÁNH THIỆN
  ******************************
  Mục Lục. - Gồm những gợi ý cầu nguyện từng ngày trong năm Phụng Vụ. Tác giả Lm. Paul Brian Campbell, S.J - Chuyển ngữ Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
  THƠ & VĂN
  ******************************
  Thi Nguyện theo chủ đê Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật - (Thanh Phương)
  GỢI Ý GIẢNG LỄ
  ******************************
  Gợi Ý Giảng Lễ Năm C
  Gồm các bài gợi ý giảng lễ trọn năm của lm. Đinh lập Liễm
 • Giảng Lễ CN 23 TN, C (2019) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Giảng Lễ CN 22 TN, C (2019) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Giảng Lễ CN 21 TN, C (2019) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Giảng Lễ CN 20 TN, C (2019) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Giảng Lễ CN 19 TN, C (2019) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • SUY NIỆM
  ****************************** Suy Tư Dòng Đời

  SỐNG NIỀM VUI TIN MỪNG
  ******************************
  Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày *********************
  Tu sĩ Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P
  CẦU NGUYỆN
  ******************************
  Cầu Nguyện Tổng Quát
  Từ nhiều tác giả ...
 • Lời Tâm Tình Trước Thánh Thể - (Tu sĩ Giuse Vũ Văn Dũng, sss)
 • ^ Top of page
  GIỜ THÁNH
  ***************************
  Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung
  Các mẫu chầu Thánh Thể theo chủ đề
  DIỄN NGUYỆN
  ***************************
  Các mẫu diễn nguyện Giáng Sinh, Tuần Thánh, Phục Sinh, Tử Đạo...
  CANH THỨC
  ***************************
  Giờ Canh Thức
  Những mẫu giờ canh thức theo chủ đề

  NGHI THỨC
  ***************************
  Những đề nghị áp dụng trong các nghi thức
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
  ^ Top of page
  TU ĐỨC
  Những vấn đề trong đời sống Kytô hữu dưới ánh sáng đức tin và luân lý
  SUY TƯ & KIẾN THỨC
  Những suy tư về biến cố, sự kiện, thời sự dưới con mắt đức tin Công Giáo
  LỜI SỐNG
  Những gợi ý của Chiara Lubich để sống Lời Chúa theo một chủ đề Chúa Nhật trong tháng
 • Lời Sống Tháng 9 , 2019 : “Anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm” - (1 Thexalonica 5,11)
 • Lời Sống Tháng 8 , 2019 : “Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Lc 12, 34)
 • Lời Sống Tháng 7 , 2019 : “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8)
 • Lời Sống Tháng 6 , 2019 : “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em....." - (Công vụ tông đồ 1, 8)
 • Lời Sống Tháng 5 , 2019 : "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." - (Gioan 20, 21)
 • Lời Sống Tháng 4 , 2019 : “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14)
 • Lời Sống Tháng 3 , 2019 : “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” - (Luca 6, 36)
 • Lời Sống Tháng 2 , 2019 : “Hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà” - (Tv. 34, 15)
 • Lời Sống Tháng 1 , 2019 : “Anh em hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi” (Đệ Nhị Luật 16, 20)
 • Lời Sống Tháng 12, 2018 : “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Philippê 4:4)
 • Lời Sống Tháng 11, 2018 : "Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta." - (Khải huyền 3:20)
 • NHỊP CẦU
  VĂN HÓA CÔNG GIÁO
  Bản Sắc Đức Tin Công Giáo Trong Nếp Sống ViệtNam

  CẢM NGHIỆM
  SỐNG LỜI CHÚA
  Những tâm tình và cảm nhận trong đời sống tâm linh

  Giáo Dục & Gia Đình
  Những tâm tình và cảm nhận trong đời sống tâm linh
  Tuổi Trẻ Hôm Nay
  - Giáo Hội Ngày Mai
  Học với Chúa Giêsu, con đường tương lai của người trẻ
 • Từ Bi - (Bọt Biển)
 • Lòng Tin - (Bọt Biển)
 • Buông Tay - (Bọt Biển)
 • Tự Do và… Đèn Đỏ - (Bọt Biển)
 • Con Thiên Nga - (Bọt Biển)
 • Hai Chậu Hoa - (Bọt Biển)
 • Chuỗi Mân Côi - (Bọt Biển)
 • eBOOK
  SỐNG ĐẸP
  & ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
 • Cốc Sữa - (Hải Hà sưu tầm)
 • Con Ếch Nghễnh Ngãng - (Hải Hà sưu tầm)
 • Chuột Sa Hũ Gạo - (Hải Hà sưu tầm)
 • Đun Nước - (Hải Hà sưu tầm)
 • Hạnh Phúc - (Hải Hà sưu tầm)
 • Thời Gian - (Hải Hà sưu tầm)
 • Trọng Tâm - (Hải Hà sưu tầm)
 • ^ Top of page
  VĂN KIỆN GIÁO HỘI
  Lời Cha Chung và những giáo huấn của Giáo Hội gửi cộng đoàn Dân Chúa
 • Sứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho việc Bảo Vệ Thiên Nhiên
 • Sứ Điệp Của ĐTC Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Chăm Sóc Thụ Tạo
 • LAUDATO SI', Một Cố Gắng Giải Thích Thông Điệp Của ĐGH Phanxicô - Bài I : Giới Thiệu Tổng Quát - (Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm - Thường Huấn Linh Mục Đoàn Đàlạt, 21-22/6/2017)
 • Bài II: Tại Sao Thánh Phanxicô Gọi Các Thụ Tạo Là "ANH-CHỊ-EM"? - (Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm)
 • Bài III: Ứng Dụng Laudato Si' Vào Đời Sống - (Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm)
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN XX TN, 18.08.2019
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa Thứ Năm, 15.08.2019
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN XIX TN, 11.08.2019
 • Thư Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Các Linh Mục Nhân Kỷ Niệm 160 Năm Thánh Gioan Vianney, Cha Xứ Ars, Qua Đời
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Trưa CN VI PS, 26.06.2019
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Trưa CN IV PS, 12.05.2019
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Trưa CN V PS, 19.05.2019
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Trưa CN II PS, 28.04.2019
 • VĂN KIỆN GH VIỆT NAM
  Những tin tức liên quan tới GHVN và lời các chủ chăn, thư mục vụ và các tông tin của văn phòng HĐGMVN
  SUY NIỆM CỦA CHA R. CANTALAMESSA
  Gồm những bài giảng tĩnh tâm Mùa Vọng và Mùa Chay trong Phủ Giáo Hoàng và các bài suy niệm trong các dịp khác.
  TỦ SÁCH GIÁO LÝ
  KINH THÁNH
  THẦN HỌC
 • Thần Học Phụ Nữ Và Thần Học Nữ Quyền - (Alice Dermience)
 • “Thuyết Tương Đối”: Vấn Đề Của Đức Tin Hôm Nay - (ĐHY Joseph Aloisius Ratzinger)
 • Vào Hoang Địa Với Đức Giêsu - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Phúc Thay Ai Sầu Khổ - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • TÀI LIỆU
  ^ Top of page
  NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH
  (2016-2019)
  NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
  (2014-2016)

  NĂM TÂN PHÚC-ÂM-HÓA
  Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn

  NĂM TÂN PHÚC-ÂM-HÓA
  Đời Sống Gia Đình  NĂM THÁNH 2015 "Misericordiae Vultus"
  Quốc Tế Giới Trẻ Tại
  Panama
  Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 sẽ được tổ chức tại Panama từ 21-27/1/2019. Chủ đề: “Này tôi là tôi tớ Chúa: xin làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” , (Lc 1,38)
  Quốc Tế Giới Trẻ Tại
  Krakow, Ba Lan
  Quốc Tế Giới Trẻ Tại
  Rio De Jenareio, Brasil
  Quốc Tế Giới Trẻ Lần XXVI Tại Madrid,
  KIM KHÁNH GIÁO PHẬN
  ******************************
  NĂM THÁNH 2010
  ******************************
  NĂM ĐỨC TIN
  ******************************
  Năm Đức Tin trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican 2 (11-10-1962).--->>>Mục Lục<<<  Bài Giảng Của ĐC Phó Đaminh Trong Thánh Lễ Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Bổn Mạng Các Hội Đồng Giáo Xứ Gp. Đalat
  Họp Mặt Mừng Lễ Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Bổn Mạng Các Hội Đồng Giáo Xứ Gp. Đalat
  Bài Giảng Của ĐHY Phêrô Trong Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Tại Giáo Xứ La Vang ngày 15-8-2019
  ĐHY Phêrô Dâng Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Tại Giáo Xứ La Vang ngày 15-8-2019
  Phần IV: Họp mặt Truyền thống GLV Giáo Phận Đà lạt mừng Bổn mạng Á Thánh Anrê Phú Yên.
  Phần III: Họp mặt Truyền thống GLV Giáo Phận Đà lạt mừng Bổn mạng Á Thánh Anrê Phú Yên.
  Phần II: Họp mặt Truyền thống GLV Giáo Phận Đà lạt mừng Bổn mạng Á Thánh Anrê Phú Yên.
  Phần I: Họp mặt Truyền thống GLV Giáo Phận Đà lạt mừng Bổn mạng Á Thánh Anrê Phú Yên.
  Mái Ấm Tín Thác (Les Amis Francophone Du Vietnam) - Bảo Lộc - Lâm Đồng
  Thiếu Nhi Gx. Chính Tòa Vui Ngày Tổng Kết Năm Học Giáo Lý
  CARITAS VIỆT NAM: Phóng Sự Nhịp Tim Yêu Thương
  ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh,trả lời phỏng vấn sau khi dự Hội nghị về Bảo vệ Trẻ em, tại Vatican từ ngày 21 đến ngày 24-02-2019
  I saw Three Ships
  Maria, Mẹ Có Biết - Mark Lowry & Greene - Lời Việt & Hòa âm: Nguyễn Bách
  Hội Nhạc Thiện Quốc - Saxophone Xuân Hiếu trình diễn
  Lễ Bế Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Vì Đạo VN và Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Kala
  Đức Cha Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh chủ Tế Thánh Lễ tại La Vang Bảo lộc ngày 13.10.2018 - Phần Kết
  Diễn nguyện trước Thánh lễ tại Cung nguyện La Vang Bảo lộc 13.10.2018 - Phần III
  Diễn nguyện Tôn Vinh Mẹ Maria tại Cung nguyện La Vang Bảo lộc 12.10.2018 - Phần II
  Diễn nguyện Tôn Vinh Mẹ Maria của Anh Chị Em Dân Tộc tại Cung nguyện La Vang Bảo Lộc ngày 12.10.2018 - Phần I
  Đại Hội Giới Trẻ Hạt Bảo Lộc 2018 - Phần Kết
  ^ Top of page
  HẠT ĐALẠT
  ******************************
  GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
  15 Trần Phú, Tp. Đàlạt

  Bản Đồ
  Giờ Lễ Trong Tuần :
  * Ngày thường :
  - Sáng : 05 giờ 15
  - Chiều : 17 giờ 15
  * Chúa Nhật :
  - Sáng : 05 giờ 30 ; 07 giờ 00 ; 08 giờ 30
  - Chiều : 16 giờ 00 ; 18 giờ 00
  (có Chầu MTC lúc 14 giờ 30)


  HẠT ĐƠN DƯƠNG
  ******************************

  HẠT BẢO LỘC
  ******************************
  GIÁO XỨ BẢO LỘC
  715 Trần Phú, Thị xã Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Bản Đồ
  Giờ Lễ Trong Tuần :
  CHÚA NHẬT
  • LỄ NHẤT : 4g30
  • LỄ NHÌ : 6g30
  • LỂ BA : 15g30 (lễ Thiếu Nhi)
  • LỄ TƯ : 17g30
  Từ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU
  • LỄ SÁNG : 5g00
  • LỄ CHIỀU : 17g30
  THỨ BẢY
  • LỄ SÁNG : 5g00
  • LỄ TỐI : 19g00
  HẠT ĐỨC TRỌNG
  ******************************
  HẠT DI LINH
  ******************************
  NHIẾP ẢNH
  ******************************
  TƯỢNG ẢNH
  ******************************

  KIẾN TRÚC
  ******************************