ĐỨC CHA PHÓ ĐAMINH CŨNG LÀ TỔNG ĐẠI DIỆN

CHÚC MỪNG ĐC CHA ANTÔN
NHÂN NGÀY KỶ NIỆM 15 NĂM GIÁM MỤC

2003-01/10-2018

Trọng kính Đức Cha Antôn, Giám mục giáo phận,

Hôm nay 01/10/2018 kỷ niệm đúng 15 năm Đức Cha lãnh nhận hồng ân thánh chức giám mục, con xin phép thay mặt cha Đại diện giám mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận, có đôi lời thân thưa và chúc mừng Đức Cha.

Đức Cha kính mến,

Đã đôi lần Đức Cha nói đến 14 rồi 15 năm giám mục như 14 chặng đàng thánh giá được diễm phúc theo chân Chúa Giêsu, trong đó hơn bảy năm tại giáo phận Hưng Hóa và hơn bảy năm tại giáo phận Đà Lạt thân yêu này. Tại Hưng Hóa, theo lời của đấng kế vị Đức Cha tại Hưng Hóa, Đức Cha đã tận dụng ơn Chúa, đặc biệt ơn khôn ngoan, để làm cho giáo phận “thay da đổi thịt” cả về nhân sự, cơ sở vật chất lẫn sinh hoạt mục vụ. Tại giáo phận Đà Lạt này, theo kiểu nói của cha Đại diện giám mục lúc đang làm Tổng Đại diện: trong bảy năm coi sóc giáo phận, Đức Cha đã làm lợi được “bảy nén bạc”, như là bảy kết quả nổi bật trong nhiều việc Đức Cha đã làm cho giáo phận:

1.  Thiết lập Hiệp hội Chứng nhân đức tin để trở thành Hội dòng thuộc Giáo phận;

2.  Thiết lập đan viện Cát Minh (Dòng Kín) Đà Lạt;

3.  Thiết lập nhiều giáo xứ mới và một giáo hạt mới là giáo hạt Mađaguôi;

4.  Thống nhất “Hướng dẫn mục vụ bí tích”, phê chuẩn Quy chế giáo xứ và thành lập đầy đủ các ban tương ứng với các Ủy ban của HĐGM;

5.  Tái lập Đại chủng viện Minh Hòa, nay đã có lớp thần học năm thứ nhất;

6.  Nâng cấp Tòa giám mục, nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận;

7.  Lo liệu cho Giáo phận có Giám mục phó.

“Những nén bạc sinh lợi” trên nền tảng của một định hướng mục vụ rất rõ ràng và xuyên suốt, đó là “xây dựng giáo phận, giáo xứ trở nên một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, nhằm trở thành một cộng đoàn truyền giáo”. Đức tin, phụng tự, bác ái, truyền giáo, quả là những định hướng rất vững vàng và cũng là những bản lề của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo.

Đặc biệt, Đức Cha đã quan tâm đến việc đào tạo nhân sự, cụ thể là việc tái lập đại chủng viện của giáo phận, gửi các linh mục và chủng sinh đi tu nghiệp nước ngoài, tổ chức thường huấn tĩnh tâm cho các linh mục và các ứng viên phó tế trong năm mục vụ, đồng thời trong cương vị chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thuộc HĐGMVN, Đức Cha còn lo tổ chức các khóa “đào tạo những nhà đào tạo” các ứng sinh linh mục trong cả nước.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới ngày nào, hôm nay Đức Cha đã 15 năm trong thánh chức Giám mục. Chắc hẳn tâm tình nổi bật nơi Đức Cha cũng như nơi mọi thành phần dân Chúa lúc này là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Đức tin nói với chúng ta rằng mọi sự đều bởi Chúa và trong sự quan phòng của Ngài, và đáp lại tốt nhất từ phía con người, theo gương Đức Maria, là cộng tác bằng lời thưa “Xin vâng”.

Đức Cha đã chọn cho sứ vụ và cho đời giám mục của mình khẩu hiệu “Xin vâng”. Làm sao Đức Mẹ lại không luôn đồng hành với Đức Cha trong tâm tình “xin vâng”, không những ở đầu đời giám mục khi Đức Cha chọn khẩu hiệu, mà còn trong mọi cảnh huống của đời giám mục trước những hoàn cảnh biến cố lớn nhỏ, vui có buồn có, thanh thản có mà đau khổ cũng nhiều. “Phận giám mục” nhiều khi nỗi lòng chỉ có thể trải ra với Đấng thấu tỏ lòng dạ từ bên trong…

Mừng Đức Cha 15 năm tròn trong chức vụ giám mục, với tất cả lòng thảo kính mến yêu và cảm thông, chúng con mọi thành phần dân Chúa giáo phận Đà Lạt xin nhiệt liệt chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện cho Đức Cha.

Nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa Đấng Đức Cha hằng tựa nương, thánh Cả Giuse Bổn mạng giáo phận, thánh Antôn Bổn mạng của Đức Cha, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bổn mạng các xứ truyền giáo mà Đức Cha cố gắng noi gương sống đơn sơ phó thác, các Thánh Tử đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh, xin Thiên Chúa tiếp tục xuống trên Đức Cha mọi ơn lành cần thiết cho sứ vụ mục tử của Đức Cha tại giáo phận Đà Lạt thân yêu này.

Đónhững tâm tình và ý nguyện chúng con xin hiệp dâng với Đức Cha trong Thánh lễ Tạ ơn này. Giờ đây, xin Đức Cha vui nhận tấm lòng của chúng con cũng như của toàn thể gia đình giáo phận kính dâng lên qua lãng hoa tươi thắm.

 

-----------------------------------------------------
Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Giám mục Của Đức Cha Antôn

Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh