CÁM ƠN CUỐI LỄ

Trọng kính ĐC Phêrô (Đệ),

Cha Đại diện Giám mục, quý Cha,

Quý Tu sĩ nam nữ, chủng sinh,

Và toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em trong Gia đình GP ĐL,

1.     Tôi đã nhận sứ vụ từ ngày 14/9/2019 khi ĐC Antôn được Tòa Thánh chấp nhận cho nghỉ hưu. ĐC Antôn đã dâng Thánh lễ trọng thể tạ ơn Thiên Chúa ngày 24/09, và hôm đó tôi cũng đã sung sướng được chúc mừng trước sứ vụ mới, và đã ngỏ lời tri ân, bày tỏ tâm tình, xin anh chị em cầu nguyện, và phó thác sứ vụ mới cho sự dẫn dắt của Chúa và sự hiệp thông của quý Ông Bà Anh Chị Em.

2.     Hôm nay, nhân lần đầu tiên đến ngồi vào “Ghế Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt” này, được tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em hiện diện hiệp thông cầu nguyện cho, tôi vô cùng tri ân, và chỉ xin lập lại tâm tình trọng yếu và định hướng căn bản mà tôi đã thân thưa hôm ấy là:

Xin Linh mục đoàn, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, quý Ông Bà Anh Chị Em giáo dân cầu nguyện nhiều cho tôi trong trọng trách tôi mới đảm nhận bởi tình thương Chúa và sự tín nhiệm của Mẹ Hội Thánh, và cộng tác với tôi trong việc xây dựng Giáo phận Giáo xứ theo định hướng đã được phác họa và nay tôi lập lại, đó là “xây dựng giáo phận, giáo xứ trở thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, để trở nên một cộng đoàn loan báo Tin Mừng”.

3.     Riêng với bốn Tân linh mục, cha nói với chúng con: “Cha yêu, cha tin, và cha kỳ vọng nơi sự thánh thiện của chúng con, những linh mục của Chúa”. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là mong ước của quý Ông bà Cố và gia đình ruột thịt thân yêu của quý Tân linh mục.

Kính thưa

4.     Tin vào ơn Chúa Thánh Thần và với ơn Chúa Thánh Thần, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện, và tham khảo ý kiến của linh mục đoàn, nay tôi thông báo và công bố quyết định bổ nhiệm linh mục Tổng Đại diện, đó là cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính.

Kính nhờ cha Đại diện Giám mục thay mặt Chưởng ấn lên đọc Quyết định bổ nhiệm.

 


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh