THÁNH LỄ KHỞI CÔNG

XÂY DỰNG NHÀ THỜ K’RÈN
GIÁO HẠT ĐỨC TRỌNG
DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG

30/07/2018

(Bài giảng của ĐC An-tôn)

Nhà thờ K’Rèn được xây dựng để dâng kính Đức Mẹ Thăm Viếng. Bài Tin Mừng theo thánh Luca   (x. Lc 1, 39-56) thuật lại sự kiện Đức Maria sau khi được sứ thần Gabriel báo tin về việc thụ thai Con Đấng Tối Cao, đã vội vã lên đường đi thăm bà chị họ mình là Elisabeth mà sứ thần cho biết tuy già và son sẻ nhưng đã mang thai được 6 tháng. Đức Maria đi thăm bà Elisabeth để làm gì? Phải chăng Đức Maria không tin lời sứ thần nên vội đi để kiểm chứng? Nếu để kiểm chứng thì về ngay chứ cần gì phải ở lại 3 tháng? Rõ ràng Đức Maria ở lại để giúp đỡ người chị họ trong lúc sinh nở.

Thánh Luca còn muốn nói lên điều gì quan trọng hơn không? Câu trả lời tiềm ẩn trong lời của bà Elisabeth nói với Đức Maria: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi.

Thánh Luca dùng động từ “nhảy mừng” khiến người đọc liên tưởng đến việc vua Đavít nhảy mừng trước chiếc Hòm chứa đựng Bia đá khắc 10 điều răn trong Cựu Ước (x. 2 Sm 6,16), và như Hòm Bia ở lại ba tháng tại “nhà ông Obed-edom”, Đức Maria cũng ở lại ba tháng tại “nhà ông Zacharia” (x. 2 Sm 6,11). Ở đây, “Đức Maria đang mang thai Con Thiên Chúa Làm Người” được ví như “hòm bia Thiên Chúa” trong Tân Ước. Vì thế, Gioan Baotixita trong lòng bà Elisabeth nhảy mừng trước sự hiện diện của Đức Maria là người được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng Bà được chúc phúc. Đây là niềm vui cho toàn dân Israel vì Thiên Chúa là Đấng Thánh cao cả của Israel ở giữa dân Người. Đây là niềm vui mà tiên tri Sôphônia đã tiên báo trong bài đọc I  (x. Xp 3, 14-18a): “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! ... Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”.

Nhà thờ cũng là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người, là nơi Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể, như Chúa Giêsu đã hiện diện trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế mà hôm nay nhiều người được mời đến đây để “nhảy mừng” với bà con giáo dân K’Rèn trong ngày khởi công xây dựng nhà thờ.

Noi gương Đức Maria trong Bài Tin Mừng (x. Lc 1, 39-56), chúng ta không thể không cất cao lời ca chúc tụng Thiên Chúa: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi... Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Nếu Chúa đã săn sóc chúng ta như thế, đã thương xót chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải thực hành đức ái như lời thánh Phaolô nhắn nhủ dân thành Rôma trong bài đọc II (x.Rm 12, 9-16): Anh em thân mến, đức ái không được giả hình: Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau... Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau”. Sống đạo là như thế, chứ không phải chỉ là việc lui tới nhà thờ.

Giờ đây chúng ta nghe đọc Văn thư khởi công xây dựng nhà thờ mới, tham dự nghi thức làm phép diện tích xây dựngviên đá đầu tiên, trong đó chủ tế đọc lời nguyện “xin Chúa chúc phúc cho những người đã dâng cúng hoặc đã lao nhọc để chuẩn bị diện tích này cho việc xây cất Nhà thờ; xin cho họ hôm nay đồng tâm phấn khởi tham gia khởi sự công trình, thì sau một thời gian sẽ cử hành các mầu nhiệm thánh và được ca tụng Chúa không ngừng ở trên trời”.


Các Bài Giảng Của ĐC Antôn Vũ Huy Chương