TIỂU SỬ ĐỨC CHA
ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

- 14.09.1944:  sinh tại làng Bến Thôn, tỉnh Sơn Tây (nay là thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), thuộc giáo phận Hưng Hóa.

- 1956-1963:  tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê (Bùi Chu), Sài Gòn.

- 1963:  gia nhập giáo phận Cần Thơ.

- 1963-1971:  tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt (Khoá 6).

- 18.12.1971:  thụ phong linh mục tại Sài Gòn.

- 1972-1975:  phục vụ tại Tiểu chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo phận Cần Thơ.

- 1975-1976:  quản nhiệm họ đạo Ba Rinh, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

- 1976-2003:  phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo phận Cần Thơ

- 1990-1995:  kiêm nhiệm họ đạo Cái Răng.

- 2000:  tu nghiệp tại Manila, Philippines.

- 05.08.2003:  ĐTC Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Hưng Hóa.

- 01.10.2003:  thụ phong Giám mục tại Sơn Tây.

- 01.03.2011:  được ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Đà Lạt

- 14.09.2019: ĐTC Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục chính tòa Giáo phận Đalat; hưu dưỡng tại nhà Hưu Dưỡng Giáo Sĩ Giáo Phận, gx Tân Thanh, Bảo Lôc

 

------------------------------------------------------
  • Các Thư Mục Vụ
  • Các Bài Giảng

  • Thông Báo Của văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh: ĐTC Đã Chấp Thuận Đơn Từ Nhiệm GM Giáo Phận Dalat Của ĐC Antôn Và Đặt ĐC Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Kế Nhiện
  • HĐGMVN: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh kế nhiệm Giám mục chính tòa Giáo phận Đà Lạt

  • ------------------------------------------------------

    Lịch Sử Giáo Phận Đàlạt