"CHÂN LÝ TRONG BÁC ÁI"Thụ phong Giám Mục 17-3-1975
Nhận Giáo Phận Đàlạt 19-3-1975

ĐỨC CHA
BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

Bút Tích và Thư Chung
1975 - 1977


Tài liệu do linh mục bào đệ Giuse Nguyễn Hữu Duyên bản quyền cho SimonHoaDalat

 

1975                            

     Một số hình ảnh kỷ niệm                

     Lời Giới Thiệu Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Đàlạt                

1.     Luân thư 01.04.1975                

2.     Sống chức linh mục trong giai đoạn mới I (bút tích)

3.     Sống chức linh mục trong giai đoạn mới II (bút tích)

4.     Luân Thư II, 19.04.1975 : Sống Đạo Trong Hoàn Cảnh Mới                             

5.     Luân Thư III, 01-05-1975 : Yêu Mến Giáo Hội                             

6.     Mục vụ mới 22.05.1975

7.     Nói với Salésiens 24.05.1975

8.     Cấm phòng linh mục tháng 6

9.     Cấm phòng Nữ Tu hè 1975

10.            nh Tâm LM năm 1975

·         Giáo Hội và Tổ Quốc

·         Linh Mục trong Tân Ước

·         Đạo giữa Đời

·         Tình Đồng Chí

·        Luân thư Mùa Vọng  05.11.1975

 

1976

1.                Luân Thư 5

2.                Luân Thư 6

3.                Lễ Thánh Giuse Lao Động

4.                Lễ Ngân Khánh 5 Nữ Tu

5.                Tĩnh Tâm Châu Sơn

6.                Tĩnh Tâm Linh Mục 1976

7.                Nói với Phan Sinh

8.                Thư Chung Lễ Giáng Sinh 1976

9.                Lễ Đêm Giáng Sinh

10.           Lễ Ban Ngày Giáng Sinh

            11.    Lễ Thánh Gia Thất

 

 

1977

1.    Luân thư số 8

2.    Tĩnh tâm Linh Mục 1977

·        Phẩm trật Phục Vụ

·        Giáo Hội và Trần Thế

·        Giáo Hội, cộng đoàn Phụng Vụ

·        Giáo Dân Trong Giáo Phận

3.    Luân Thư số 9