Đàlạt ngày 16-12-2004

Trọng kính Đức Cha,

Đầu tiên chúng con kính xin chúc sức khỏe của Đức cha …

Thưa Đức Cha, một mùa Noel nữa lại đến càng nhắc nhở chúng con về công việc mà mình đã quyết tâm thực hiện. Một năm qua, chúng con luôn nhớ đến việc làm của mình và luôn nhắc nhau cố gắng hy sinh một chút sở thích riêng để có thể giúp đỡ các em cùng lứa tuổi. Khi nghĩ đến những người bạn còn khó khăn cũng có điều kiện để đi học, chúng con rất vui sướng. Chúng con thấy rằng, nếu chúng con biết hy sinh, giúp đỡ người khác, đem lại niềm vui cho người khác thì niềm vui của chúng con lại càng lớn lao. Việc đóng góp của chúng con, tuy rất nhỏ bé nhưng nhắc chúng con biết nghĩ đến người khác và biết quên mình đi, mặc dù việc này không phải dễ, khi thì chúng con quên, khi thì chúng con vẫn còn rất ích kỷ… nhưng chúng con biết rằng một chút cố gắng sẽ giúp chúng con rèn luyện con người mình rất nhiều.

Kính thưa Đức Cha, năm nay chúng con xin kính gửi Đức Cha phần đóng góp của mình với mong muốn các bạn thiếu nhi khác sẽ có thêm một chút niềm vui và chúng con xin dâng tất cã những hy sinh này lên Chúa Hài Đồng, xin Chúa giúp chúng con có thể luôn cố gắng và kiên trì trong những năm sau nữa.

Một lần nữa, chúng con xin kính chúc Đức Cha luôn tràn đầy ơn Chúa và được nhiều niềm vui.

Chúng con luôn yêu mến Đức Cha và cầu nguyện cho Đức Cha.

Ca Đoàn Hài Đồng