TÒA GIÁM MỤC

9 Nguyễn Thái Học

ĐÀLẠT – LÂM ĐỒNG

Đàlạt, ngày 12 tháng 8 năm 2005

Kính gửi Quý Ân Nhân

“Chương Trình Khuyến Học”

Giáo Phận Đàlạt

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Trong tâm tình hân hoan hướng về những ngày Giáo Hội Việt Nam mừng Đại Hội Thánh Mẫu Lavang lần thứ XXVII, chúng tôi xin được mặc lấy tâm tình tạ ơn của Đức Maria để dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa vì những ơn lành Ngài thương ban, đồng thời cũng để nói lên tâm tình tri ân của “chương trình khuyến học” đối với quý Ân Nhân xa gần đã quảng đại hưởng ứng và hỗ trợ Giáo Phận phục vụ các em nhỏ.

Năm học 2004-2005 đã kết thúc, cũng là lúc chúng tôi báo cáo kết quả của  chương trình : trong năm học này có 698 học bổng được cấp cho các em từ năm thứ nhất đến năm thứ sáu của “chương trình khuyến học” với chu kỳ 7 năm. Dựa vào kết quả học tập của 530 em của các giáo xứ và cộng đoàn nhận trợ giúp gửi về, chúng tôi xin được ghi lại kết quả như sau : 32 em giỏi (6%), 214 em khá (40,4%), 255 em trung bình (48,1%), và 29 em yếu (5,5%). So sánh với năm học trước, chúng tôi ghi nhận năm nay các em có tiến bộ hơn. Xin tạ ơn Chúa !

Chúng tôi cũng ghi lại nơi đây ít tâm tình của các giáo xứ và cộng đoàn, liên hệ đến hoạt động của “chương trình khuyến học” :

“Chúng tôi ghi nhận đậm nét rằng một người thiếu văn hóa, văn hóa thấp … thì việc chung không thể hoặc khó phát triển, và việc đạo cũng rất khó đi vào chiều sâu… Cho nên việc học của các em trong giáo xứ là một trong những ưu tư àng đầu của chúng tôi, và chúng tôi không những ưu tư, nhưng đã và đang tìm mọi cách trong khả năng của mình để giúp cho con em được đến trường kha khá” (thư của cha Augustinô).

“Nay chúng tôi cố gắng cộng tác với cha đặc trách, để giúp cha mẹ các em quan tâm đến việc học của con cái hơn và thăng tiến đời sống của các em về mặt văn hóa, nhân bản …” (nữ tu Anna).

“Đối với phụ huynh : đã có ý thức và quan tâm đến việc học của các em, và họ đã mạnh dạn để đến với chúng tôi nhiều hơn, nhờ đó chúng tôi nhắc nhở và giúp cho họ phát triển về đời sống đạo đức, trở nên văn minh hơn” (nữ tu Maria).

Với những tâm tình này, chúng tôi nhận thấy có sự cộng tác giữa gia đình các em với giáo xứ và cộng đoàn đặc trách, nhờ đó hoạt động của chương trình đi vào chiều sâu và động viên mọi thành phần vào công việc khó khăn là “trồng người”. Làm được như vậy, chúng tôi hy vọng đã không phụ lòng quý Ân Nhân.

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Bước vào năm học mới, 2005-2006, (là năm cuối của khóa I 1999-2006), được thúc đẩy bởi Năm Thánh Truyền Giáo và hồng ân Năm Thánh Thể, “chương trình khuyến học” đã nhận được số tiền 48.623 USD (gồm cả VND, EUR, AUD và CHF đã chuyển đổi ra USD), chúng tôi quyết định như sau :

1/ bù số tiền 17.393 USD của 464 em (xin xem thư báo cáo đề ngày 31/7/2004) ;

2/ cấp 31.230 USD cho 178 em niên khóa 2005-2012.

Tin vào tình thương của Chúa, lòng quảng đại của quý Ân Nhân và sự cộng tác của các giáo xứ, cộng đoàn tu sĩ, chúng tôi hy vọng các em nhỏ ngày càng được lớn lên và phát triển xứng với phẩm giá con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.

Vì lời Đức Mẹ La Vang chuyển cầu, nguyện xin Chúa là Cha giầu lòng thương xót ban tràn ơn lành trên quý Ân Nhân và chúc phúc cho “chương trình khuyến học” luôn làm vinh danh Chúa và phục vụ lợi ích các tâm hồn thơ bé.

 

Thân ái,

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo Phận Đàlạt


Về Trang Mục Lục