Đàlạt, ngày 20 tháng 12 năm 2005

 

Trọng kính Đức cha,

(…)

Thưa Đức cha, chúng con xin kính gửi Đức cha đóng góp nhỏ bé của chúng con trong năm nay, xin Đức cha giúp chúng con gửi đến một bạn dân tộc, với hy vọng chúng con có thể giúp bạn một phần nào trong việc học tập. Chúng con được biết rằng : các bạn được nhận học bổng có những kết quả học tập ngày càng tiến bộ. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa và Mẹ Maria. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban ơn lành cho tất cả các bạn, để các bạn có cơ hội thăng tiến hơn ; đồng thời, xin Chúa nâng đỡ những người đang giúp đỡ các bạn, để họ luôn nhiệt tâm làm việc tông đồ.

Chúng con,

Ca đoàn “nhí” Hài Đồng

Giáo xứ Chính Tòa Đàlạt

 


Về Trang Mục Lục