CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC NIÊN KHÓA 2009-2010

 

Stt

Giáo xứ, giáo sở

n. I

n. II

n. III

n. IV

n. V

n. VI

n. VII

Tổng số

01

TÀ NUNG

21

 

 

 

 

11

 

32

02

TÙNG LÂM

 

20

10

 

 

 

 

30

03

AN HÒA

15

 

 

15

 

30

 

60

04

BẮC HỘI

15

 

10

 

 

 

 

25

05

ĐẠ TÔNG

 

30

30

 

 

 

 

60

06

ĐOÀN KẾT

16

 

 

 

 

14

 

30

07

K’LONG

28

 

10

 

 

 

 

38

08

LÁN TRANH

 

30

 

20

 

 

 

50

09

NAM BAN

20

 

 

 

 

19

 

39

10

THANH BÌNH

 

 

 

 

20

16

 

36

11

TÙNG NGHĨA

40

 

 

 

 

20

11

71

12

KA ĐƠN

 

 

 

 

13

 

 

13

13

LẠC VIÊN

10

 

 

19

 

 

 

29

14

PRÓH

10

 

 

20

 

 

 

30

15

SUỐI THÔNG

23

 

 

20

 

 

 

43

16

THẠNH MỸ

15

 

15

 

 

 

 

30

17

KA LA

 

 

 

20

 

 

 

20

18

PHÚ HIỆP

 

 

 

 

10

 

 

10

19

TAM BỐ

 

 

 

20

 

 

 

20

20

TÂN PHÚ

 

 

 

 

 

 

30

30

21

B’SUM RẮC

 

 

30

 

 

 

 

30

22

MAĐAGUI

30

30

 

11

 

10

 

81

23

ĐẠ TẺH

 

 

 

 

 

 

45

45

24

MINH RỒNG – B’KẸ

 

 

 

 

55

27

 

82

25

TÂN RAI

30

 

 

70

 

 

 

100

 

Tổng cộng

273

110

105

215

98

147

86

1.034

Ghi chú : học bổng năm I : 500.000 đ /học sinh ; học bổng năm II-VII : 400.000 đ /học sinh.


Về Trang Mục Lục