CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC NIÊN KHÓA 2010-2011

 

Stt

Giáo xứ, giáo sở

n. I

n. II

n. III

n. IV

n. V

n. VI

n. VII

Tổng số

01

TÀ NUNG

 

21

 

 

 

 

07

28

02

TÙNG LÂM

 

 

13

10

 

 

 

23

03

AN HÒA

 

15

 

 

15

 

 

30

04

BẮC HỘI

 

15

 

04

 

 

 

19

05

ĐẠ TÔNG

 

 

30

30

 

 

 

60

06

ĐOÀN KẾT

 

16

 

 

 

 

10

26

07

K’LONG

 

28

 

 

 

 

 

28

08

LÁN TRANH

 

 

30

 

20

 

 

50

09

NAM BAN

13

20

 

 

 

 

 

33

10

THANH BÌNH

 

 

 

 

 

21

 

21

11

TÙNG NGHĨA

 

40

 

 

 

 

20

60

12

KA ĐƠN

15

 

 

 

 

06

 

21

13

LẠC VIÊN

 

10

 

 

19

 

 

29

14

PRÓH

 

10

 

 

04

 

 

14

15

SUỐI THÔNG

 

23

 

 

20

 

 

43

16

THẠNH MỸ

 

15

 

15

 

 

 

30

17

TU TRA

20

 

 

 

 

 

 

20

18

KA LA

 

 

 

 

20

 

 

20

19

PHÚ HIỆP

 

 

 

 

 

10

 

10

20

TAM BỐ

 

 

 

 

20

 

 

20

21

TÂN PHÚ

10

 

 

 

 

 

 

10

22

B’SUM RẮC

10

 

 

30

 

 

 

40

23

MAĐAGUI

 

30

30

 

11

 

 

71

24

ĐẠ TẺH

10

 

 

 

 

 

 

10

25

MINH RỒNG – B’KẸ

 

 

 

 

 

55

 

55

26

TÂN RAI

 

30

 

 

70

 

 

100

 

Tổng cộng

78

273

103

89

199

92

37

871

Ghi chú : học bổng năm I-II : 500.000 đ /học sinh ; học bổng năm III-VII : 400.000 đ /học sinh.


 


Về Trang Mục Lục