TÒA GIÁM MỤC

9 Nguyễn Thái Học

ĐÀLẠT - VIỆTNAM

 

 

 

 

Đàlạt, ngày 18 tháng 11 năm 2003

 

 

Anh Em Điều Hành Hội Ái Hữu Simon Hòa thân mến,

 

 

 

Tôi rất vui mừng khi thấy anh em trong Hội Ái Hữu Simon Hòa rất nhiệt tình với “chương trình khuyến học” của Giáo Phận nhằm giúp đỡ các em thượng đi học các lớp Mẫu giáo và chương trình Tiểu học. Chắc chắn nếu không có sự cộng tác của anh em, chương trình này không thể phát triển được.

 

Vậy, qua lá thư này,

tôi ủy quyền cho Anh Em trong Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Simon Hòa,

thay mặt tôi lo cho quỹ “chương trình khuyến học” của Giáo Phận.

 

Nguyện xin Chúa chúc phúc cho “chương trình khuyến học” của chúng ta để làm sáng danh Chúa và phục vụ các linh hồn.

 

 

Thân ái,

(ký tên và đóng dấu)

 

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

   Giám mục Giáo phận Đàlạt

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà