Thư Cám Ơn Chương Trình Khuyến Học Của Nt. Minh Nhã Trần Thị Gìn Đang Phục Vụ Tại Hai Làng Dân Tộc Thuộc Gx Nam Ban, Đức Trọng

 


Chương Trình Khuyến Học Học Sinh Thượng Nghèo