BỔ TÚC DANH SÁCH ÂN NHÂN

Đóng Góp Cho Niên Khóa 2004-2005

 

Vì lý do bưu điện chậm trễ nên một số tên của các ân nhân gửi tiền về TGM Đàlạt chưa kịp cập nhật trên trang Web Simon Hòa, mặc dù TGM đã nhận được những đóng góp của quí cha và các ân nhân trước ngày tổng kết 31-7-2004.  Chúng tôi thành thật xin lỗi cùng quí cha và quí vị.

 

 

Ngày nhận

Tên và địa chỉ

Số tiền

ngày 27/4

Ô. Vũ Đức Bằng – Bà Tuyết Lệ, USA

300 USD

ngày 29/4

Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn, Germany

970 EUR

ngày 29/4

Cha Tạ Anh Vũ, Germany

300 EUR

ngày 04/5

Các ân nhân gx Giuse Lao Động Đàlạt, VN

1.400.000 VND

ngày 09/6

Chị Nguyễn Thị Oách, USA

100 USD

ngày 14/7

Bác Năm Simon Hoà Đàlạt

200 USD

ngày 14/7

Ô. Phạm Xuân Thủy, TP HCM

2.500.000 VND

ngày 14/7

Cô Nguyễn Ngọc Ánh, USA,

550 USD

ngày 14/7

Cha Vũ Kim Chính S.J, SMH,

500 USD

ngày 14/7

Chị Hoàng Ngọc Lĩnh, Tân Bình, TP. HCM,

1.000.000 VND

ngày 14/7

Ngọc Phượng, Đàlạt,

500.000 VND

ngày 14/7

Huynh đoàn Đaminh gx. Tân Bùi, Bảo Lộc

500.000 VND

ngày 14/7

Một số ân nhân Thụy Sĩ,

1.250 USD

ngày 14/7

Cha Văn, Thụy Sĩ,

2.550 USD

ngày 23/7

Một ân nhân, TP. HCM,

1.500.000 VND

ngày 26/7

Bà mẹ công giáo, Germany,

500 EUR

ngày 26/7

Cộng tác viên Salêsien Đức Trọng, Lâm Đồng,

800.000 VND

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà