GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Chương trình KHUYẾN HỌC

 

H. Chương trình Khuyến Học là gì?

Ð.     Theo lời của Đức Cha Giáo phận : “Sau nhiều năm kinh nghiệm, việc giáo dục là nền tảng để Tin Mừng được đón nhận”.  Do đó, từ năm 1999 Giáo Phận Đàlạt đã phát động Chương Trình Khuyến Học nhằm giúp đỡ trực tiếp các em học sinh nghèo người Thượng hiếu học, không phân biệt Tôn Giáo, phái tính. Như trong thư mà Đức Giám Mục Giáo Phận Đàlạt gửi cho Hội Ái Hữu Đàlạt “qua chương trình này cũng động viên phụ huynh các em khích lệ và theo sát việc học của các em”.

       

H. Lợi ích của chương trình này là gì?

        Xin đọc bài : Những Lợi Ích của Chương Trình Khuyến Học.

 

H. Mỗi Học Bổng trị giá bao nhiêu?

        Mỗi học bổng chỉ có 25 mỹ kim một năm, tức 2.08 mỹ kim một tháng cho một em đi học tại Việt Nam.

        Tuy nhiên, vì Hội Aí Hữu Simon Hòa là hội vô vị lợi, có đăng ký với chính quyền liên bang Hoa Kỳ, nên phải tuân hành luật lệ về thuế khoá và quyên tiền.  Theo đó mọi tiền quyên góp về việc bác ái mà chuyển ra khỏi Hoa Kỳ phải chịu thuế là 7%.  Nghĩa là nếu ta gửi 25 mỹ kim ra khỏi Hoa Kỳ, sẽ phải đóng thuế là 1.75 mỹ kim. Nói cách khác, hội vô vị lợi (non-profit organization) được cấp giấy phép hoạt động để phục vụ công dân Hoa Kỳ, những công dân được chính phủ công nhận là đủ điều kiện để được giúp đỡ.  Tóm lại: 25 mỹ kim học bổng và 1.75 mỹ kim thuế cho chính phủ Hoa Kỳ và lệ phí chuyển tiền 0.25 mỹ kim, tổng cộng là 27 mỹ kim cho một học bổng từ Mỹ về tới VN.

 

H. Vậy ai chịu trách nhiệm về 2 mỹ kim khác biệt này?

        Để bảo đảm 25 mỹ kim được gửi về Toà Giám Mục Đàlạt đầy đủ, Hội Ái Hữu Simon Hòa sẽ đảm nhận chi phí này.  Tuy nhiên nếu ân nhân muốn chia sẻ những chi phí này, chúng tôi sẵn sàng đón nhận.

 

H. Mỗi học bổng là 27 mỹ kim, nhưng tôi chỉ có 25 mỹ kim thôi hay ít hơn, vậy chương trình có nhận không?

        Chương trình vẫn chào đón. Vì không có một món quà nào cho đi vì lòng yêu thương mà bị coi là nhỏ bé cả. Vì vậy dù chỉ 1 mỹ kim, các em học sinh Thượng nghèo cũng hưởng trọn vẹn tình thương yêu của quí vị.

 

H. Vậy mỗi học bổng sẽ kéo dài bao lâu?

        Mỗi học bổng kéo dài 2 năm Mẫu Giáo và 5 năm Tiểu Học, tức là 7 năm.  Đây là những năm căn bản cho một chương trình Giáo Dục, hầu giúp các em hiều biết khoa học thường thức, đọc và viết tiếng Việt vững vàng, học giữ vệ sinh, tối thiểu về nhân bản.  Nếu các em là Công Giáo sẽ được chuẩn bị đễ Xưng Tội, Rước Lễ, Thêm Sức.

 

H. Thời gian đóng góp ra sao?

Quí vị có thể đóng góp từng năm một hay đóng góp một lần cho 7 năm tùy ý.

Chúng tôi dùng từ ngữ năm (year), bắt đầu từ tháng 11 chứ không theo năm niên học. Thí dụ chúng tôi nhận được đóng góp của quí vị ngày 31-10-2003 thì học bổng này thuộc năm 2003, nhưng nếu chúng tôi nhận ngày 1-11-2003 thì học bổng thuộc năm 2004.  Lý do: để Toà Giám Mục có đủ thời gian và chắc chắn tài khoản để hoạch định dự án cho niên học kế tiếp sắp khai giảng. Xin xem THông Báo Về Việc Điều Chỉnh Thời Gian Kết Toán Quỹ Học Bổng Năm 2004

 

H. Người bảo trợ, có bị giới hạn tối thiểu bao nhiêu em không?

        Không, quí vị muốn bảo trợ bao nhiêu em tùy ý.  Nhưng xin liên tục trong 7 năm liền , vì để đảm bảo việc học của các em không bị gián đọan.

 

H. Hiện tại tôi đã nhận bảo trợ cho 5 em trong 7 năm liền, nhưng lỡ sau này tôi không đủ khả năng nữa thì tôi làm sao?

Không sao cả, vì không ai cho cái mà mình không có. Bạn cứ an tâm, sau này điều kiện tài chánh cho phép, xin bạn lại tiếp tục. Cũng có trường hợp ân nhân vì những lý do khác nhau mà không thể tiếp tục, thì chúng ta phải thông cảm.

 

H. Số tiền học bổng là 25 Mỹ Kim, nhưng nếu tôi sống tại một quốc gia mà tiền tệ lưu hành không  phải là Mỹ Kim thì tôi phải làm sao?

        Xin bạn cứ dùng đơn vị tiền tệ mà quốc gia bạn đang cư ngụ sử dụng theo tương đương với 25 Mỹ Kim.

 

H. Vậy tôi phải gửi những đóng góp về theo địa chỉ nào?

        Nếu có thể được, xin bạn gửi trực tiếp về Toà Giám Mục Đàlạt tại VN, hoặc Hội Ái Hữu Simon Hòa Đàlạt, theo địa chỉ  ở trên trang này.

 

H. Nếu là ân nhân của chương trình Khuyến Học này, tôi có được những quyền lợi gì?

        Mỗi năm Đức Cha và 5 cha đại diện của 5 Hạt, mỗi người cử hành hai thánh lễ cầu bình an cho gia đình vào đầu năm học và dịp Tết, và một lễ cầu cho các linh hồn ân nhân qua đời vào tháng 11.

 

H. Làm sao tôi theo dõi được những hoạt động cũng như việc học của các em?

        Mỗi năm, chính Đức Cha Giáo Phận sẽ gửi 3 lá thư nói về những hoạt động, cũng như kết quả của “chương trình Khuyến Học” này.  Các lá thư này sẽ được đăng trên trang Web Simon Hòa.

 

H. Nhưng nếu tôi không có Internet hay địa chỉ email thì làm sao tôi theo dõi được?

        Cứ mỗi tam cá nguyệt, chúng tôi sẽ gửi lá thư của Đức Cha Giáo phận và tờ Thông Tin Khuyến Học tới quí vị theo đường bưu điện.  Vậy xin quí vị cung cấp cho chúng tôi địa chỉ chính xác. 

 

H. Vì tôi mới thay đổi địa chỉ, vậy tôi sẽ báo cho ai?

        Xin gửi về email về cho chúng tôi hay gửi thư về địa chỉ bưu điện của hội Ái Hữu Simon Hòa tại trang chính Khuyến Hoc này.

 

H. Làm sao chúng tôi biết được tiền đã đến được các em?

        Danh sách của quí vị sẽ được niêm yết tại trang Web Simon Hòa.  Vì vậy mỗi lần chúng tôi nhận được tiền của quí vị chúng tôi sẽ cập nhật trong trang này (trừ trường hợp vị nào không muốn nêu tên trên trang web, chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn đó).  Số tiền quí vị gửi về sẽ được TGM phân phối theo nhu cầu các em Thượng tại các giáo xứ, và chính cha quản nhiệm giáo xứ hoặc tu sĩ phụ trách cộng đoàn nơi đó sẽ chịu trách nhiệm với Đức Giám Mục trong việc sử dụng tiền học bổng này.

 

H. Tôi có được bảo trợ đích danh cho một em nào không?

        Việc bảo trợ đích danh cho một em có nhiều điều bất tiện. Ví dụ : em hoặc gia đình của em có thể lợi dụng lòng tốt của ân nhân mà tìm cách xin xỏ thêm hoặc ân nhân sẽ thất vọng khi vì một lẽ nào đó mà em này không tiếp tục học được buộc lòng chúng tôi phải thay một em khác cũng có điều kiện tương tự.

 

H. Giáo phận Đàlạt có chương trình Học Bổng cho các học sinh người Kinh không?

        Hiện tại cũng có, trong một số giáo hạt và giáo xứ, nhưng ngân sách eo hẹp nên chưa thể phát động rộng rãi được.

 

H. Nếu tôi có những thắc mắc và đề nghị thì gửi về ai?

        Ngoài trang bìa Chương trình Khuyến Học này có địa chỉ và những thông tin cần thiết liên quan tới Chương Trình Học bổng, quí vị có thể liên lạc.  Còn những thắc mắc về chương trình Khuyến Học, đề nghị khác có liên quan tới Trang Web Simon Hòa hay hội Ái Hữu Simon Hòa xin liên lạc với chúng tôi.

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà