CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC
DÀNH CHO CÁC EM DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO NHƯNG HIẾU HỌC @
Mọi liên lạc và đóng góp tài chánh, xin gửi về:
Toà Giám Mục Ðàlạt
9 Nguyễn Thái Học
Ðàlạt - Lâm Ðồng
tgmdalat@gmail.com / vptgmdl@gmail.com
Tel. (063)3822415
Fax. (84.63)3830112

Hội Ái Hữu Simon Hòa Ðàlạt
20040 Baltar St.
Canoga Park, CA 91306 USA
Tel. (818) 882-6613
Gửi : thắc mắc và ý kiến

Check hay money order xin đề:
Simon Hoa Association of Dalat Diocese.NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG :

Danh Sách Các Ân Nhân Bảo Trợ
Chương Trình Khuyến Học.