THÀNH QUẢ TRONG NIÊN HỌC 2002 - 2003

 

Bước vào Niên học 2002-2003 vừa qua, có 70 em được cấp học bổng như mọi em khác trong chương trình, nhưng dần dần các em này được chuyển qua một chương trình khác có học bổng cao hơn và thuận lợi hơn, trong đó có :

 

- 20 em thuộc giáo xứ Đạ tẻh.

- 30 em thuộc Cộng đoàn Trinh Vương, giáo xứ Phú Hiệp.

 

Kết quả học tập của Niên khóa 2002-2003 của 369 em còn lại như sau :

- Giỏi :                25 em (6,8%)

- Khá :               121 em (32,8%)

- Trung bình :       193 em (52,3%)

- Yếu :               30 em (8,1%)

 

Được chia ra như sau :

- Học bổng năm thứ năm :       59 em ;

- Học bổng năm thứ tư :         162 em ;

- Học bổng năm thứ ba :         83 em ;

- Học bổng năm thứ hai :        65 em.

 

Như vậy, 369 em được trợ cấp (thuộc 23 giáo xứ) đã đi học khá đều và thu hoạch kết quả tốt. Số Ân Nhân có gia tăng (tuy có một số rất ít không tiếp tục giúp đỡ trong niên khóa vừa qua). Gia đình, giáo xứ, cộng đoàn đã tham gia rất tích cực đúng với chức năng của mình.

 

Tiếp tục chương trình đã vạch ra, Niên khóa 2003-2004 đã thu nhận thêm 95 em, được chia ra :

- Tùng Nghĩa : 20 em (giáo xứ Tùng Nghĩa gồm người Kinh và các dân tộc thiểu số miền Bắc di cư vào Nam [người Nùng, người Thái, người Tày…], nhưng còn phải phục vụ rất nhiều giáo điểm người Dân tộc thiểu số bản địa [như : Preh-Yong, Preh-Kanai, Chirong-Tambor, Gia-Bá, Chirong-Kra …].

- Tân Phú : 30 em (gồm nhiều làng dân tộc, như : Djoe, N’Dong-Dor, Ka-Quil, K’Brạ …)

- Đạ tẻh : 45 em (được thu nhận thêm 45 em đợt II, vì nơi này đang cố gắng thực hiện một chương trình giáo dục toàn diện hơn).

 

        Tổng số học sinh Dân tộc thiểu số nghèo được hưởng học bổng Niên khóa 2003-2004 là 464 em (369 em cũ + 95 em mới), với chi phí 11.600 USD.

 

Chúng ta hết lòng đội ơn Chúa luôn yêu thương người nghèo, và ban cho chúng ta cơ hội cùng phương tiện để cộng tác vào chương trình yêu thương của Ngài. Chúng ta cám ơn tất cả mọi người, cách này hay cách khác, đã (và còn tiếp tục) giúp đỡ chương trình “Khuyến Học” này.


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà