GIÁO SỞ BẠCH-ĐẰNG

 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Giáo sở bắt đầu hình thành vào năm 1960 khi cha Fernand Parrel, quản xứ Đà-lạt, có ý định lập một thí điểm truyền giáo cho khu vực cây số 4. Cha Parrel cho dựng một ngôi nhà lợp tôn khá rộng, cha mời 2 nữ tu MTG Thủ-thiêm đến mở lớp học mẫu giáo và làm công tác tông đồ. Thời gian này, cha Giu-se Phùng Thanh Quang, phó xứ Đà-lạt, đến dâng thánh lễ.

 

Năm 1961, giáo sở được trao cho Dòng Chúa Cứu Thế, ở cây số 6, đảm trách. Các cha Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt là cha Gia-cô-bê Đài, luân phiên xuống giải tội và dâng thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Các thầy ở Học viện của dòng đến tổ chức các sinh hoạt đoàn thể như Hùng tâm dũng chí, ca đoàn, Hội con Đức Mẹ.

 

Năm 1966, cha Giu-se Phạm Văn Trần thay cha Đài phục vụ giáo sở. Biến cố Mậu-Thân đã phá huỷ hoàn tòan các cơ sở do cha Parrel xây dựng. Đa số giáo dân bỏ đi nơi khác sinh sống. Cha Trần về nhà thờ Chánh tòa, các nữ tu MTG Thủ-thiêm về nhà Bê-ta-ni-a ở đường Thủ Khoa Huân.

 

Khi một số giáo dân quay trở về xây dựng lại cuộc sống tại đây, Đức Cha Xi-mong Hòa Nguyễn Văn Hiền đã xin các cha Dòng Châu Sơn, Đơn-dương, giúp đỡ tái thiết. Các cha đã dựng một ngôi nhà gỗ lợp tôn hai tầng, tầng trên làm nhà nguyện, tầng dưới làm lớp học mẫu giáo. Đức Cha mời cha An-phong-sô Nguyễn Văn Luận đến dâng thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật và mời các chị Tận hiến đến phụ trách lớp mẫu giáo thay thế các chị MTG Thủ-thiêm.

 

Giữa năm 1971, cha A-lê-xù Tống Phước Hậu, đang phụ trách giáo xứ Vinh-sơn, được Đức Cha mời thay thế cha Luận. Cha Hậu đã đón các nữ tu MTG Thủ-thiêm trở lại phục vụ giáo sở và nhờ các thầy Học viện Vinh-sơn đến tổ chức lại các đoàn thể như trước.

 

Với biến cố mùa xuân 1975, lại một lần nữa, đa số giáo dân cũng như các nữ tu rời giáo sở. Không còn lớp học, không còn đoàn thể. Cha Hậu tiếp tục phụ trách giáo sở với những con cái còn ở lại cho đến lễ Phục Sinh 1983.

 

Từ lễ Phục Sinh 1983 đến lễ Giáng Sinh 1988, giáo sở trở lại tình trạng bơ vơ ban đầu.

Giáng Sinh 1988, cha Hậu lại được đến dâng thánh lễ cho giáo sở vào các ngày Chúa Nhật và lễ trọng như trước.

 

Đầu năm 1991, giáo xứ K’Đơn thuộc giáo hạt Đơn-dương được thành lập, cha Hậu được đặt làm cha sở giáo xứ mới. Từ đây, cha Giê-ra-đô Trần Công Dụ, cũng thuộc Tu hội truyền giáo Vinh-sơn, được cử thay cha Hậu để chăm sóc giáo sở. Cha đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số ở Măng-linh, cách Bạch-đằng 4 cây số về hướng Tây Bắc. Cha cũng lập hội Legio Mariae để thăm viếng người nghèo, người neo đơn.

 

TÌNH HÌNH HIỆN NAY

 Linh mục phụ trách: Cha Giu-se Phan Thái Hòa, dòng Vinh-sơn, sinh năm 1949, thụ phong linh mục năm 1993, thay thế cha Giê-ra-đô Trần Công Dụ từ tháng 11-1993.

 

 Nhà thờ Bạch-đằng: Ngày 28-10-1994, giấy phép xây dựng được chính quyền ký. Ngày 15-01-1995, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn làm phép và đặt viên đá đầu tiên. Ngày 24-8-1995, đại lễ làm phép cung hiến và khánh thành, cũng do Đức Giám mục giáo phận chủ sự.

 

 Số giáo dân: 489 người (trong đó có 6 người thuộc một gia đình dân tộc thiểu số).

 

 Đoàn thể

- Legio Mariae: do cha Giê-ra-đô Trần Công Dụ thành lập năm 1991, đang hoạt động.

- Giảng viên giáo lý: phụ trách các lớp giáo lý Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức và Kinh Thánh với sự trợ giúp của các thầy Vinh-sơn.

- Ca đoàn: có hai ca đoàn, ca đoàn Đức Mẹ lên trời của giới trẻ và ca đoàn Thánh Gia (do cha Giu-se Phan Thái Hòa thành lập năm 1995) của giới gia trưởng và hiền mẫu. Ca đoàn Bạch-đằng đã 5 lần tham dự giờ ca nguyện đầu năm dương lịch (1998, 1999, 2000, 2002, 2003) và 3 lần phục vụ thánh lễ giới trẻ vào các chiều thứ Sáu đầu tháng (tháng 9-1994, tháng 3-1997 và tháng 5-1998) tại nhà thờ Chánh Tòa.

 

Đêm Thánh Mừng 55 Năm Thành Lập Gx. Bạch Đằng và 20 Năm Ca Đoàn Thánh Gia
Hạt Đàlạt