LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

(cập nhật 23.11.2019)

 

A.   LINH MỤC TRIỀU

 Stt

Tên thánh - tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

     1  

Giuse Nguyễn Văn

Bảo

14.08.44

28.04.72

Nt. Kim Phát, Bình Thạnh, Đức Trọng

     2  

Gioan Cao Thái

Bình

19.07.77

01.10.09

Du học Pháp

     3  

Giuse Phạm Công

Bình

15.10.78

12.06.15

Nt. Lê Bảo Tịnh, Lâm Phát, Bảo Lâm

     4  

PX. Trần Văn

Bình

01.01.72

15.04.04

Nt. Tân Lạc, Tân Lạc, Bảo Lâm

     5  

Phaolô K’

Brểh

24.03.67

01.10.09

Nt. Gia Lành, Gia Hiệp, Di Linh

     6  

Gioan K’

Brel

28.12.73

18.10.11

Nt. Tân Hoá, Lộc Nga, Bảo Lộc

     7  

Phanxicô Xaviê K’

Brel

11.11.53

27.04.06

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

     8  

Đaminh K’

Brìn

04.06.82

03.06.16

Nt. Dăng Srônh, Ninh Gia, Đức Trọng

     9  

Giuse Nguyễn Thành

Cao

16.06.77

27.06.14

Nt. Tân Thành - Tân Hội, Đức Trọng

   10 

P. A. Trần Minh Ngọc

Châu

16.02.84

23.11.19

Nt. Tân Rai, Lộc Thắng, Bảo Lâm

   11 

Phêrô K’

Cheoh

22.10.66

29.09.05

Nt. B’ Sumrăc, Lộc Tân, Bảo Lâm

   12 

Giuse Trần Văn

Chiến

04.05.53

29.05.94

Nt. Thiện Lâm, P. 8, Đà Lạt

   13 

Bosco Hoàng Văn

Chính

10.06.54

08.08.93

TGM, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

   14 

Giuse Nguyễn Công

Chính

08.12.72

29.09.05

Du học Philippines

   15 

Gioan Đỗ Minh

Chúc

03.03.66

27.04.06

Nt. Phúc Lộc, Lộc Sơn, Bảo Lộc

   16 

Gioan Phan Công

Chuyển

15.01.44

29.04.69

Nhà Vãng lai Phát Diệm, Phú Nhuận, Tp.HCM

   17 

Giuse Trần Đức

Công

19.02.80

03.06.16

Nt. Nam Ban, Nam Ban, Lâm Hà

   18 

Giuse Trần Thành

Công

30.05.78

03.06.16

Nt. Phú Hiệp, Gia Hiệp, Di Linh

   19 

GB. Trần Mạnh

Cương

15.09.78

03.06.16

Nt. Kala, Bảo Thuận, Di Linh

   20 

Giuse Nguyễn Minh

Cường

25.11.71

01.10.09

Nt. Thiện Lộc, P. 2, Bảo Lộc

   21 

Micae Ng. Quang

Cường

08.12.69

15.04.04

Nt. Xà Nùng, Đinh Trang Hòa, Di Linh

   22 

Vinh Sơn Ph. Quốc

Cường

10.09.74

29.09.05

Nt. Tùng Nghĩa, Liên Nghĩa, Đức Trọng

   23 

Giuse Nguyễn Công

Danh

05.11.50

31.12.95

Nt. Thánh Giuse, Phúc Thọ, Lâm Hà

   24 

Đaminh Đoàn Hữu

Du

15.10.79

03.06.16

Nt. Đạ Nha, Đạ Tẻh

   25 

Vinh Sơn Đỗ Quang

Dung

08.02.61

27.06.92

Nt. Lạc Viên, Lạc Xuân, Đơn Dương

   26 

Giuse Trịnh Bùi Anh

Dũng

07.11.75

18.10.11

Nt. Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh

   27 

Octave Me Bla

Duon

26.02.74

24.11.12

Nt. Đạ Tông, Đạ Tông, Đam Rông

   28 

Luca Hoàng Vũ Thái

Dương

21.08.79

03.06.16

Nt. Di Linh, Di Linh

   29 

Giuse Nguyễn Hữu

Duyên

02.01.46

29.04.72

Nt. La Vang, Dambri, Bảo Lộc

   30 

Giuse Nguyễn Tiến

Đạt

04.05.59

31.05.92

Nt. Liêng Srônh, Liêng Srônh, Đam Rông

   31 

Giuse Dương Chí

Đạt

07.10.71

15.04.04

Nt. K’ Nai, Phú Hội, Đức Trọng

   32 

Giuse Đinh Xuân

Đệ

28.11.72

01.10.09

Nt. Đoàn Kết, Đinh Văn, Lâm Hà

   33 

Bosco Trần Văn

Điện

29.07.51

04.11.90

Nt. Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc

   34 

Phêrô Nguyễn Văn

Điệp

04.07.75

16.09.03

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

   35 

Giuse Nguyễn Viết

Đinh

22.08.46

04.05.75

Nt. Thượng Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc

   36 

Giuse Trần Ngọc

Định

08.02.74

24.11.12

Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai

   37 

Giuse Nguyễn Trí

Độ

27.04.56

22.02.97

Nt. Lạc Sơn, Lạc Lâm, Đơn Dương

   38 

Gioan Phạm Văn

Độ

23.01.66

03.12.01

Nt. Nam Phương, P. Blao, Bảo Lộc

   39 

PX. Nguyễn Viết

Đoàn

07.01.56

27.09.98

Nt. Kaming, Gungré, Di Linh

   40 

Grêgôriô Ng. An Phú

Đông

10.06.67

27.09.07

Nt. Đạ Tẻh, Đạ Tẻh

   41 

Giuse Nguyễn Văn

Đức

20.03.80

12.06.15

Du học Mỹ

   42 

PX. Nguyễn Vũ Minh

Đức

13.04.81

12.06.15

Du học Ý

   43 

Phêrô Phạm Minh

Đức

30.10.75

18.10.11

Nt. Tân Bùi, Lộc Châu, Bảo Lộc

   44 

Phêrô Phan Minh

Đức

02.01.69

01.10.09

Nt. Tân Văn, Tân Văn, Lâm Hà

   45 

Phêrô Nguyễn Hữu

Giang

12.05.57

05.01.01

Nt. Đaminh, Lộc Châu, Bảo Lộc

   46 

Đaminh Vũ Hàn

Giang

20.02.77

24.11.12

Nt. Mactinô, Lộc Châu, Bảo Lộc

   47 

Bat. Nguyễn Văn

Gioan

02.09.58

03.12.98

Nt. Đạ Tông, Đạ Tông, Đam Rông

   48 

Giuse Trần Ngọc

Hạnh

22.08.74

01.10.09

Nt. Phi Liêng, Phi Liêng, Đam Rông

   49 

Tôma Phạm Quang

Hào

15.05.51

17.10.95

Nt. Suối Thông, Đạ Roòn, Đơn Dương

   50 

Antôn Nguyễn Công

Hiến

15.05.79

27.06.14

Nt. Đồng Nai Thượng, ĐNT., Cát Tiên

   51 

Phaolô Dương Công

Hồ

14.03.56

27.06.92

Nt. Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc

   52 

Antôn Vũ Thanh

Hòa

20.05.77

24.11.12

Nt. Phaolô, Phước Lộc, Đạ Hoai

   53 

Giuse Đinh Tấn

Hoài

06.02.72

29.09.05

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

   54 

Micae Cao Xuân

Hoàng

08.04.79

03.06.16

Nt. Thánh Tâm, Lộc Phát, Bảo Lộc

   55 

Giuse Bùi Ng. Minh

Hoàng

01.07.73

01.10.09

Nt. Lộc An, Lộc An, Bảo Lâm

   56 

Giuse Đinh Minh

Hoàng

14.02.75

18.10.11

Nt. Vạn Thành, P. 5, Đà Lạt

   57 

Matthêu Đinh Viết

Hoàng

18.08.47

15.01.75

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

   58 

Mact. Ng. Đình Huy

Hoàng

21.12.78

27.06.14

Nt. Liăng Dăm, Liên Đầm, Di Linh

   59 

Giuse Nguyễn Minh

Hoàng

18.01.73

18.10.11

Nt. Lê Bảo Tịnh, Lộc Châu, Bảo Lộc

   60 

Giuse Nguyễn Minh

Hoàng

17.07.81

27.06.14

Nt. Tân Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc

   61 

Phêrô Trần Văn

Hội

03.04.59

27.06.92

Nt. Phú Hiệp, Gia Hiệp, Di Linh

   62 

Phaolô Lê Đức

Huân

29.07.45

19.12.72

Nt. Kala, Bảo Thuận, Di Linh

   63 

GB. Lê Kim

Huấn

10.10.50

09.08.87

Nt. Chân Lộc, P. 2, Bảo Lộc

   64 

Phêrô Vũ Ngọc

Hùng

15.07.66

01.10.09

Nt. Tu Tra, Tu Tra, Đơn Dương

   65 

Phaolô Đỗ Đức

Huy

04.10.78

27.06.14

Nt. Hàng Hải, Gungré, Di Linh

   66 

Giuse Nguyễn Đức

Huy

12.10.79

03.06.16

Nt. Nam Ban, Nam Ban, Lâm Hà

   67 

Giuse Bùi Văn

Hưng

20.11.77

27.06.14

Nt. Phúc Lộc, Lộc Sơn, Bảo Lộc

   68 

Phêrô Phan Năng

Hưởng

26.11.42

28.04.68

Hưu tại gia đình, Gx. Tâm Am, Xuân Lộc

   69 

Giuse Phạm Đình

Kế

02.01.42

18.05.68

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

   70 

Giuse Phạm Hữu

Khải

24.09.69

03.12.01

Nt. Hoà Nam, Hoà Nam, Di Linh

   71 

PX. Nguyễn Xuân

Khâm

04.11.70

16.09.03

Nt. Thượng Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc

   72 

Giuse Nguyễn Văn

Khấn

20.12.53

03.11.90

Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc

   73 

Phêrô Lê Văn

Khánh

01.04.58

03.12.01

Nt. Thánh Giuse, Phúc Thọ, Lâm Hà

   74 

Phaolô Nguyễn Bá

Khánh

13.05.80

12.06.15

Nt. Chính Toà, 17 Trần Phú, Đà Lạt

   75 

Anrê Trần Văn

Khiêm

08.03.49

15.04.04

Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc

   76 

Antôn Nguyễn Đức

Khiết

12.02.49

25.01.77

Nt. Chúa Kitô Vua, Lộc Phát, Bảo Lộc

   77 

Augustinô Tr. Mạnh

Khương

08.08.73

18.10.11

Nt. Đức Giang, Lộc Đức, Bảo Lâm

   78 

Giuse Trần Công

16.10.78

12.06.15

Nt. Tu Tra, Tu Tra, Đơn Dương

   79 

Đam. Nguyễn Hoàng

Lam

21.04.75

18.10.11

Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc

   80 

Ath. Nguyễn Quốc

Lâm

05.01.60

27.06.92

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

   81 

Giuse Phạm Sơn

Lâm

08.07.78

18.10.11

Nt. Chúa Kitô Vua, Lộc Phát, Bảo Lộc

   82 

Đaminh Vũ Trọng

Lâm

10.01.75

01.10.09

Nt. Tân Lâm, Tân Lâm, Di Linh

   83 

Giuse Nguyễn Viết

Liêm

21.10.47

04.04.76

Nghỉ tại Nghĩa Hội, Thạnh Mỹ, Đơn Dương

   84 

Giuse Trần Đức

Liêm

10.08.60

03.12.98

Nt. Tân Bùi, Lộc Châu, Bảo Lộc

   85 

Giuse Đinh Lập

Liễm

08.01.37

21.12.67

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

   86 

Giuse Trần Ngọc

Liên

07.11.57

01.08.93

Nt. An Bình, P. 3, Đà Lạt

   87 

Giuse Lê Minh

Long

01.01.76

18.10.11

Nt. Lâm Phát, Lộc Ngãi, Bảo Lâm

   88 

Phêrô Ng. Thăng

Long

24.05.68

21.09.10

Nt. Gioan, Lộc Phát, Bảo Lộc

   89 

Phaolô Phạm Tường

Long

24.09.76

24.11.12

Nt. Hòa Bắc, Hòa Bắc, Di Linh

   90 

GB. Trần Đức

Long

14.09.78

27.06.14

Nt. Langbiang, Lát, Lạc Dương

   91 

Giuse Trần Văn

Mạnh

07.11.80

03.06.16

Nt. Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc

   92 

Vinh Sơn Ng. Thanh

Minh

01.11.74

21.09.10

Nt. Vinh Sơn Liêm, Lộc Tiến, Bảo Lộc

   93 

Giuse Trần Văn

Năng

12.05.76

12.06.15

Nt. Cát Tiên, Đồng Nai, Cát Tiên

   94 

Anphongsô Bùi Văn

Ngọc

03.02.82

23.06.17

Nt. Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh

   95 

Antôn Vũ Cao

Nguyên

21.01.58

03.12.98

Nt. La Vang, Dambri, Bảo Lộc

   96 

Phêrô Phạm An

Nhàn

10.02.56

27.04.06

Nt. Diom, Lạc Xuân, Đơn Dương

   97 

Phaolô Nguyễn Hữu

Phan

10.10.80

23.06.17

Nt. Chính Tòa, 17 Trần Phú, Đà Lạt

   98 

Tôma Trần Trung

Phát

01.08.58

03.12.99

Nt. Tân Hóa, Lộc Nga, Bảo Lộc

   99 

Giuse Hoàng Đình

Phú

29.09.78

27.06.14

Nt. Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lộc Phát, Bảo Lộc

100 

GB. Phạm Minh

Phụng

17.03.66

03.12.01

Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai

101 

Phaolô Phạm Công

Phương

02.01.57

03.12.98

Nt. Chính Tòa, 17 Trần Phú, Đà Lạt

102 

Giuse Phạm Ánh

Quang

28.02.80

27.06.14

Nt. Tân Rai, Lộc Thắng, Bảo Lâm

103 

Micae Trần Đình

Quảng

16.09.43

18.12.71

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

104 

Giuse Nguyễn Văn

Quí

12.08.59

27.04.06

Nt. Hòa Trung, Hòa Trung, Di Linh

105 

Phaolô Ph. Nguyễn

Quốc

05.12.82

23.06.17

Nt. Lộc Đức, Lộc Đức, Bảo Lâm

106 

Đaminh Ng. Minh

Quý

17.05.72

24.11.12

Nt. Đức Thanh, Lộc Đức, Bảo Lâm

107 

Giuse Đinh Long văn

10.09.77

24.11.12

Nt. Nam Ban, Nam Ban, Lâm Hà

108 

Giuse Nguyễn Văn

Sinh

08.08.48

20.06.81

TTMV, 51A Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

109 

Gioan Đỗ Vinh

Sơn

10.07.74

16.09.03

Nt. Lạc Hòa, Kađô, Đơn Dương

110 

Giuse Hoàng Kim

Sơn

09.09.77

24.11.12

Nt. Hà Đông, P. 8, Đà Lạt

111 

Phêrô Mai Vinh

Sơn

10.09.69

26.11.00

Nt. Thánh Tâm, Lộc Phát, Bảo Lộc

112 

Đaminh Ng. Mạnh

Sơn

03.08.73

24.11.12

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

113 

Phaolô Ng. Thanh

Sơn

19.03.74

18.10.11

Nt. An Hoà, Liên Hiệp, Đức Trọng

114 

Giuse Phạm Minh

Sơn

21.10.46

28.11.70

Nt. Tam Bố, Tam Bố, Di Linh

115 

Anrê Phạm Việt

Sơn

24.06.75

18.10.11

Nt. Chi Lăng, P.9, Đà Lạt

116 

Giuse Vũ Thái

Sơn

20.02.81

18.10.11

Nt. Đa Lộc, Xuân Thọ, Đà Lạt

117 

Phaolô Nguyễn Văn

Sỹ

15.02.79

23.06.17

Nt. Phúc Lộc, Lộc Sơn, Bảo Lộc

118 

Giuse Đỗ Đức

Tài

11.01.72

16.09.03

Nt. Tân Nghĩa, Tân Nghĩa, Di Linh

119 

Gioan Đỗ Hữu

Tài

01.05.80

12.06.15

Nt. Đạ K’Nàng, Đạ K’Nàng, Đam Rông

120 

Phêrô Lê Anh

Tài

06.02.65

27.09.07

Nt. Dambri, Dambri, Đạ Hoai

121 

Giuse Vũ Đình

Tân

12.10.23

10.03.51

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

122 

Giuse Đinh Chu

Tập

11.01.27

04.08.56

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

123 

Đaminh Trần

Thả

17.04.55

08.08.93

Nt. Di Linh, Di Linh

124 

Giuse Nguyễn Đình

Thắng

22.05.74

18.10.11

Nt. Tà Nung, Tà Nung, Đà Lạt

125 

Luy Nguyễn Ngọc

Thanh

17.06.50

04.04.76

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

126 

Aug. Phạm Minh

Thanh

02.09.49

25.01.77

Nt. B’ Dơr, Lộc An, Bảo Lâm

127 

Giuse Vũ Ngọc

Thanh

07.06.68

27.04.06

Nt. Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt

128 

Gioan Nguyễn Trọng

Thành

05.07.58

22.02.97

Nt. Lạc Nghiệp, Dran, Đơn Dương

129 

Giuse Trần Đức

Thành

15.01.55

08.08.93

Nt. Tân Rai, Lộc Thắng, Bảo Lâm

130 

Phêrô Võ Trung

Thành

28.12.38

20.12.69

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

131 

Vincentê Vũ Tấn

Thành

05.06.69

01.10.09

Nt. Đạ R’Sal, Đạ R’Sal, Đam Rông

132 

Matthêu Phạm Minh

Thiên

15.08.53

31.05.92

Nt. Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc

133 

Martinô Bùi Đức

Thịnh

11.11.68

26.11.00

Nt. Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt

134 

PM. Nguyễn Văn

Thịnh

03.01.76

18.10.11

Nt. Đại Lộc, Lộc Thành, Bảo Lâm

135 

Giuse Phạm Văn

Thống

16.09.56

22.03.95

Nt. Đại Lộc, Lộc Thành, Bảo Lâm

136 

Anp. M. Nguyễn Tiến

Thuận

15.06.33

29.04.69

Hưu tại nhà riêng, Gx. MHCG, Lộc Châu, B. Lộc

137 

Giuse Phan Đào

Thục

10.08.69

26.11.00

Nt. Tân Bình, Lộc Thanh, Bảo Lộc

138 

Phêrô Bùi Đức

Tiến

16.08.79

12.06.15

Nt. B’ Nát, Tân Lâm, Di Linh

139 

GB. Đỗ Hùng

Tiến

04.07.77

18.10.11

Nt. Thánh Giuse, Bình Thạnh, Đức Trọng

140 

PX. Hoàng Đức

Tiến

14.02.70

18.10.11

Nt. Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

141 

Phêrô Mai Xuân

Tiến

06.09.70

01.10.09

Nt. Langbiang, Lát, Lạc Dương

142 

Giuse Trần Minh

Tiến

25.04.44

20.12.72

Hưu tại Thiện Lâm, P. 8, Đà Lạt

143 

Giuse Lê Minh

Tính

06.08.41

14.05.68

Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc

144 

Vinh Sơn Hoàng Văn

Tình

05.12.79

23.06.17

Nt. Tùng Nghĩa, Liên Nghĩa, Đức Trọng

145 

Micae Nguyễn Quốc

Tĩnh

02.01.70

27.09.07

Nt. Suối Mơ, Đại Lào, Bảo Lộc

146 

Giuse Trần Ngọc

Tĩnh

23.07.77

27.06.14

Nt. Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc

147 

Micae Hà Diên

Tố

15.07.50

19.03.94

Nt. Minh Rồng, Lộc Thắng, Bảo Lâm

148 

Lôrensô Trần Ngọc

Toàn

10.08.71

27.09.07

Nt. Đa Thiện, P. 8, Đà Lạt

149 

Đaminh Ng. Ngọc

Trang

10.04.68

27.09.07

Nt. Rômen, Rômen, Đam Rông

150 

PX. Trần Ngọc

Tri

23.06.76

24.11.12

Nt. Lán Tranh, Hoài Đức, Lâm Hà

151 

Phêrô Phan Minh

Trí

06.02.71

16.09.03

Nt. Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lộc Châu, Bảo Lộc

152 

Giuse Trần Hữu

Trí

22.08.80

27.06.14

Nt. La Vang, Dambri, Bảo Lộc

153 

Phaolô Hoàng Kim

Trọng

07.12.80

27.06.14

Nt. Thanh Bình, Bình Thạnh, Đức Trọng

154 

Giuse Nguyễn Hiếu

Trung

05.12.77

01.10.09

Nt. Hoà Ninh, Hoà Ninh, Di Linh

155 

Grêgôriô Ng. Quí

Trung

28.02.45

17.08.75

Nt. Dưng Kơnơ, Dưng Kơnơ, Lạc Dương

156 

Đaminh Nguyễn Chu

Truyền

26.08.48

25.01.77

Nt. Thánh Mẫu, P. 7, Đà Lạt

157 

Giuse Nguyễn Văn

25.02.53

19.03.94

Nt. Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc

158 

Giuse Lê Anh

Tuấn

26.12.60

03.12.99

Nt. Lộc Đức, Lộc Đức, Bảo Lâm

159 

Gioan Nguyễn Anh

Tuấn

14.01.57

19.03.94

TGM, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

160 

Antôn Nguyễn Quốc

Tuấn

01.04.80

23.06.17

Nt. Đạ Tẻh, Đạ Tẻh

161 

Giuse Phạm Văn

Tuấn

27.03.69

27.09.07

Nt. Cát Tiên, Đồng Nai, Cát Tiên

162 

Phaolô Phạm Văn

Tuấn

01.05.45

19.12.74

Nt. Quảng Lâm, Lộc Quảng, Bảo Lâm

163 

Đaminh Ng. Mạnh

Tuyên

10.12.58

03.12.98

Nt. Thanh Bình, Bình Thạnh, Đức Trọng

164 

Giuse Nguyễn Minh

Tuyên

27.11.68

18.10.11

Nt. Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ, Đơn Dương

165 

Antôn Nguyễn Đình

Uyển

10.05.43

28.11.70

Nt. Hoà Phát, Lộc Phát, Bảo Lộc

166 

Phêrô Nguyễn Hoàng

Văn

04.11.85

23.11.19

Nt. Kim Phát, Bình Thạnh, Đức Trọng

167 

Đaminh Ng. Quốc

Việt

06.01.69

16.09.03

Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt

168 

Matthêu Ng. Văn

Việt

07.10.77

12.06.15

Nt. Lâm Phát, Lộc Ngãi, Bảo Lâm

169 

Giuse Đinh Quang

Vinh

07.10.69

27.09.07

Nt. Thanh Xá, Lộc Nga, Bảo Lộc

170 

Đaminh Trần Quang

Vinh

01.05.76

18.10.11

Nt. Gân Reo, Liên Hiệp, Đức Trọng

171 

Anp. Nguyễn Đức

Vĩnh

24.09.71

03.12.01

Nt. Đinh Trang Hoà, ĐTH., Di Linh

172 

Phêrô Huỳnh Quang

23.11.78

27.06.14

Nt. Đinh Văn, Đinh Văn, Lâm Hà

173 

Giuse Phan Thế

16.08.78

12.06.15

Nt. Đambri, Đambri, Dạ Hoai

174 

Phaolô Vũ Đức

Vượng

12.08.49

04.11.90

Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai

175 

Antôn Lê

Xuân

10.05.74

29.09.05

Nt. Mẹ Thiên Chúa, Lộc Châu, Bảo Lộc

176 

Batôlômêô Cil

Yon

03.04.75

12.06.15

Nt. Dưng Kơnơ, Dưng Kơnơ, Lạc Dương

 


 

B.   LINH MỤC DÒNG, TU HỘI

1. DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN BÌNH

 Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

     1  

V. Sơn-Liêm Lê Ngọc

Doanh

26.06.68

28.06.11

Cđ. Thiên Lộc, Kp 1, Lộc Tiến, Bảo Lộc

     2  

Chưa gửi tên

 

 

 

 

     3  

Chưa gửi tên

 

 

 

 

2. DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

   1  

Giuse Trần Cao

Chỉ

02.03.71

28.06.06

Nt. Tùng Lâm, P. 7, Đà Lạt

   2  

GB. Nguyễn Trung

Chính

20.04.81

03.07.19

Nt. Đạ M’Pău, Đạ Đờn, Lâm Hà

   3  

Phaolô Trần Văn

Hải

11.03.73

02.07.16

Nt. Phitô, Phitô, Lâm Hà

   4  

Giuse Lê Khánh

Huyền

19.10.71

28.06.11

Nt. Phitô, Phitô, Lâm Hà

   5  

Giuse Nguyễn Hưng

Lợi

27.07.46

21.06.75

Nt. Phú Sơn, Phú Sơn, Lâm Hà

   6  

GB. Trần Ngọc

Minh

31.08.80

02.07.14

Nt. Đạ M’Pău, Đạ Đờn, Lâm Hà

   7  

Phaolô Lư Thanh

Nhã

18.02.86

03.07.19

Nt. Păng Tiêng, Lát, Đà Lạt

   8  

Phaolô K’

Nhoang

09.03.75

28.06.11

Nt. Păng Tiêng, Lát, Đà Lạt

   9  

Đaminh Cao Thành

Thái

12.07.60

19.06.05

Nt. Phú Sơn, Phú Sơn, Lâm Hà

 10 

Gioan Nguyễn Xuân

Thu

12.01.63

03.05.01

Nt. Păng Tiêng, Lát, Đà Lạt

 11 

Giuse Trần Xuân

Thủy

01.04.79

02.07.16

Nt. Tùng Lâm, P. 7, Đà Lạt

 12 

Gioan Phùng Bá

Trung

25.06.77

27.06.14

Nt. R’ Lơm, Đạ Đờn, Lâm Hà

3. DÒNG DON BOSCO

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

   1  

Âu Tinh Chu Đăng

Chấn

08.11.58

08.12.94

Ct. Don Bosco K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

   2  

Giuse Nguyễn Văn

Chính

12.02.54

03.12.99

Ct. Don Bosco Nghĩa Lâm, Đức Trọng

   3  

GB. Nguyễn

Chung

06.06.77

22.08.14

Nt. Bắc Hội, Hiệp Thạnh, Đức Trọng

   4  

Đaminh Lã Minh

Cường

12.08.77

07.08.15

Học viện Don Bosco, 4G Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

   5  

Giuse Đỗ Đức

Hân

05.03.73

27.06.05

Giáo sở Don Bosco, 4G Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

   6  

Giuse Hồ Quang

Hân

02.01.75

07.08.05

Ct. Don Bosco Nghĩa Lâm, Đức Trọng

   7  

Giuse Trần Văn

Hiển

01.06.58

29.10.99

Ct. Don Bosco K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

   8  

Phêrô Nguyễn Tiến

Hùng

23.07.68

15.10.03

Ct. Don Bosco K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

   9  

Giuse Nguyễn Chấn

Hưng

10.08.53

21.12.91

Học viện Don Bosco, 4G Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

 10 

Aug. Nguyễn Khánh

Hưng

19.08.86

28.07.18

Học viện Don Bosco, 4G Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

 11 

Martinô Dương Quốc

Huy

16.12.82

01.05.17

Học viện Don Bosco, 4G Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

 12 

Phêrô Ng. Bùi Quốc

Khánh

20.02.73

31.07.09

Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng

 13 

Antôn Phạm Văn

Linh

06.03.51

20.05.92

Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng

 14 

Giuse Nguyễn Tiến

Mỹ

10.10.38

08.08.72

Học viện Don Bosco, 4G Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

 15 

PX. Trần Công

Phán

04.04.72

12.06.06

Ct. Don Bosco K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

 16 

Giuse Phạm Quốc

Phong

05.05.79

22.06.13

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

 17 

Tôma Vũ Thanh

Phong

25.09.80

07.08.15

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

 18 

PX. Phạm Đình

Phước

13.10.77

29.05.10

Học viện Don Bosco, 4G Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

 19 

Phêrô Nguyễn Bá

Quỳnh

25.05.84

28.07.18

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

 20 

Phêrô Phạm Văn

Tân

06.01.58

28.10.95

Ct. Don Bosco Bắc Hội, Đức Trọng

 21 

Giuse Nguyễn Văn

Thái

13.10.49

19.03.94

Ct. Don Bosco K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

 22 

Antôn Đinh Quang

Thái

03.09.72

27.06.05

Nt. Nghĩa Lâm, Liên Hiệp, Đức Trọng

 23 

Gia. Đặng Đình Minh

Thắng

05.02.82

02.07.16

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

 24 

Giuse Nguyễn Quốc

Thuyến

06.10.60

15.07.06

Ct. Don Bosco Liên Nghĩa, Đức Trọng

 25 

Giuse Đinh Văn

Triển

07.10.80

07.08.15

Ct. Don Bosco Liên Nghĩa, Đức Trọng

 26 

Phaolô Nguyễn Minh

Tuấn

07.06.72

24.08.11

Học viện Don Bosco, 4G Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

 27 

Giuse Tạ Đức

Tuấn

30.08.49

31.05.92

Nt. Liên Khương, Liên Nghĩa, Đức Trọng

 28 

Antôn Nguyễn Anh

Tuấn

16.09.72

28.07.07

Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc

 29 

Gioan Nguyễn Văn

Ty

23.10.44

03.04.71

Ct. Don Bosco K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

4. DÒNG ĐAMINH

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

   1  

Đaminh Ng. Ngọc

An

07.02.54

01.11.95

Tu xá Đaminh Bảo Lộc

   2  

Phêrô Phạm Văn

Bình

06.12.76

07.08.08

Tu xá Đaminh Đà Lạt

   3  

Micae Nguyễn Trung

Hiếu

01.01.70

15.07.06

Nt. Lạc Lâm, Lạc Lâm, Đơn Dương

   4  

Giuse Trần Quang

Thiện

23.05.44

08.08.72

Tu xá Đaminh Đà Lạt

   5  

Đaminh Trần Minh

Thông

02.04.68

03.11.04

Tu xá Đaminh Đà Lạt

   6  

Giuse Nguyễn Đức

Trung

10.01.54

29.11.01

Nt. Lạc Lâm, Lạc Lâm, Đơn Dương

   7  

Giuse Bùi Văn

Viễn

15.10.50

14.05.75

Tu xá Đaminh Đà Lạt

   8  

Giuse Phạm Văn

19.05.78

06.08.13

Tu xá Đaminh Đà Lạt

5. DÒNG MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC (Đồng Công)

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

   1  

Gioakim M. Đặng Viết

Cường

14.02.70

11.06.10

125B Trần Quang Khải, P. 8, Tp. Đà Lạt

   2  

Mactinô M. Ng. Văn

Đoàn

19.05.63

15.09.09

188 Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh

   3  

Phil. N. M. Ng. Đình

Phát

08.03.66

15.09.09

188 Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh

 

6. DÒNG PHANXICÔ

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

   1  

Phêrô Nguyễn Văn

Ánh

05.10.74

04.06.11

Nt. Du Sinh, P. 4, Đà Lạt

   2  

Giuse Lê Thanh

Đề

25.07.73

13.06.10

Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt

   3  

PX. Đinh Trọng

Đệ

11.05.72

09.12.06

Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt

   4  

Phaolô Nguyễn Văn

Hồ

03.04.25

29.06.53

Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt

   5  

Phi Khanh Vương Đ.

Khởi

19.06.39

19.07.69

Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt

   6  

Irênê Nguyễn Thanh

Minh

13.12.45

21.12.71

Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt

7. DÒNG TÊN

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

   1  

Giuse Hoàng Văn

Tình

20.08.47

21.12.91

Nt. Tạo Tác, 3A Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt

8. DÒNG THÁNH THỂ

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

   1  

Giuse Phạm Hoàng

Thịnh

11.12.65

21.11.00

413/10 Đinh Công Tráng, Đại Lào, Bảo Lộc

   2  

Antôn Đỗ Kim

Trọng

07.10.57

16.02.04

413/10 Đinh Công Tráng, Đại Lào, Bảo Lộc

9. DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

Lm

Địa chỉ

   1  

Giuse Vũ Văn

Trí

04.05.53

16.03.85

Tv. Đà Lạt, 20 Yết Kiêu, P. 6, Đà Lạt

   2  

Giuse Lâm Văn

Việt

17.04.74

28.08.12

Tv. Đà Lạt, 20 Yết Kiêu, P. 6, Đà Lạt

   3  

GB. Nguyễn Văn

Huân

03.10.70

31.10.06

Tv. Đà Lạt, 20 Yết Kiêu, P. 6, Đà Lạt

10. DÒNG XITÔ CHÂU SƠN

Stt

Tên thánh – tên họ

Tên gọi

Sinh

lm

Địa chỉ

      1  

M. Porres Ng. Văn

An

22.02.56

26.01.00

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

      2  

Matthia Đinh Văn

Bôn

21.01.79

30.06.16

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

      3  

Tôma Nguyễn Văn

Giang

08.09.71

19.06.09

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

      4  

Aug. Nguyễn Huy

Hùng

15.07.69

13.06.05

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

      5  

Đaminh S. Trần Thiết

Hùng

28.11.57

27.12.97

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

      6  

Micae Nguyễn Khánh

Hưng

26.02.66

02.04.09

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

      7  

Monfort Phạm Quốc

Huyên

03.11.65

13.06.05

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

      8  

Ph. Assisio Ng. Hoài

Lâm

29.12.80

02.10.14

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

      9  

Stanislaô Phạm Xuân

Lộc

01.08.53

30.06.91

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    10 

Athanasiô Ng. Văn

Lợi

21.09.73

30.06.16

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    11 

PX. Phan Bảo

Luyện

09.03.41

22.08.68

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    12 

P. Sale Vũ Khắc

Nam

13.10.46

08.09.90

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    13 

Rôbêtô Nguyễn Đình

Nghĩa

20.02.68

13.06.05

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    14 

Emm. Triệu Tr. Xuân

Phú

01.03.68

02.04.09

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    15 

G. Vianey Nguyễn Tri

Phương

30.04.55

30.06.91

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    16 

Phêrô Bùi Đức

Thành

05.10.53

22.04.95

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    17 

Phanxicô Lê Văn

Thành

05.01.56

03.12.99

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    18 

Cypriano Nguyễn Đắc

Thành

20.08.71

02.10.14

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    19 

Albericô Nguyễn Văn

Thuấn

20.07.69

30.06.16

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    20 

Mar. Du Ng. Thanh

Tình

02.09.69

02.04.09

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    21 

Theo. Ven Ngô Xuân

Toán

16.03.76

03.12.12

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    22 

Ingatiô Trần Thanh

Toàn

15.02.70

03.12.12

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    23 

G. Berchman Lê Văn

Tuyến

02.10.79

30.06.16

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    24 

Gioan Nguyễn Văn

Tuyến

07.12.56

13.06.05

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương

    25 

Giacôbê Trần Văn

Văn

04.06.76

30.06.16

Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương