Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Giáo Xứ Đinh Trang Hòa.

Đinh Trang Hòa là một cộng đoàn đã có mặt ở phần đất này từ năm 1972, do Cha Phêrô Trần Văn Khoa quy tụ, lúc đó gọi là trung tâm phát triển Dariam - Đinh Trang Hạ, hay Cây Số 16. Biến cố 1975 của đất nước  đã làm thay đổi tất cả: Cha Khoa không còn hiện diện, tan đàn xẻ nghé… Trong thời gian này, Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa vẫn tìm cách lui tới với cộng đoàn này để nuôi dưỡng những hạt giống đức tin đã được gieo vãi trước đây. Năm 1992, khi Cha Phêrô Trần Văn Khuyên được sai đến Giáo điểm Hòa Ninh, thì đồng thời Ngài cũng quan tâm đến Giáo điểm Đinh Trang Hạ này. Năm 1995, Cha Cố Hóa cùng một số Chị em Gia đình chứng nhân chính thức giúp đỡ anh chị em Dân Tộc ở đây. Năm 2003, Cha Phêrô Khuyên được Chúa gọi về, Cha Giuse Nguyễn Trí Độ đến thay thế (22/04/2004), Đinh Trang Hòa là một Giáo họ của Giáo xứ Hòa Ninh và mùa Phục Sinh 2005, Cha Giuse Độ được phép đến dâng lễ các ngày Chúa  Nhật ở đây, trong một ngôi nhà nguyện đơn sơ.

Đời sống đạo của Giáo dân luôn được quan tâm, dân số không ngừng phát triển, làm sao để có một nơi thờ phượng xứng đáng với số Giáo dân trên 4000 người (90% người Dân Tộc K’Ho, 10% người Kinh), trong một địa bàn rất rộng (diện tích tự nhiên: 30km x12km). Trăn trở này đã được Cha Giuse cùng mọi người trong giáo họ quyết tâm vượt qua, ngày 26/07/2011 Đức Cha Antôn đã về làm phép diện tích và đặt viên đá xây dựng ngôi Thánh đường mới. Công việc chưa hoàn thành thì ngày 23/05/2013 Cha Giuse Độ được thuyên chuyển và Cha Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan về làm Quản xứ Hòa Ninh. Ngài tiếp tục chăm lo cho đời sống tinh thần của giáo dân, đồng thời xúc tiến tiếp tục công việc xây dựng ngôi Nhà thờ đang giang dở này.

Nhà thờ Giáo xứ Đinh Trang Hòa cách Tòa GM Dalat 85 km: đi  từ Dalat xuống, vừa qua khỏi Ngã 3 cây số 16 và cầu Đinh Trang Hòa, rẽ phải vào hướng Xà Lùng 1 km - Có thể nhìn thấy rõ khi bắt đầu đổ dốc cây số 16 trên quốc lộ 20 (phía tay phải).

Ngày 14/07/2014, Đinh Trang Hòa được nâng lên hàng Giáo xứ, Cha Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan được bổ nhiệm làm Quản xứ tiên khởi.

Từ nay, Đinh Trang Hòa bắt đầu một trang sử mới………..

 

Theo tư liệu của Giáo xứ.

 

Một Giáo Xứ Mới Được Thiết Lập: Giáo Xứ Đinh Trang Hòa – Di Linh

 


Hạt Di Linh