GIÁO HỌ ÐỨC THANH, XỨ THANH XUÂN

Giáo Xứ Đức Thanh Khai Giảng Năm Học Giáo Lý Mới
Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn Từ 25 Năm Trở Lên Tại GX Đức Thanh
44 Thiếu Nhi Gx. Đức Thanh, hạt Bảo Lộc Được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu
Ðức Giám Mục Giáo Phận Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Ðức Thanh Và Thanh Xuân
Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà