GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN

GIÁO XỨ MỚI ĐẠMBRI

GIÁO HẠT BẢO LỘC – GIÁO PHẬN DALAT

 

Đạmbri (Đạ M’ri) – tên của một thị trấn thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng - là một vùng đất được thành lập vào tháng 6 năm 1986 khi huyện Đạ Huoai tách thành ba huyện: Đạ Huoai, Đạ Teh, Cát Tiên. Trước năm 1975, Đambri là một vùng đất hoang vu đa số là người Thượng dân tộc Mạ sinh sống bằng nghề nương rẫy. Rất ít người Kinh sinh sống ở đây ngoài khu vực cầu Đại Quay và một vài khu vườn cây ăn trái (Nam Nhi). Sau 1975 đây là một vùng kinh tế mới của Lâm Đồng, đồng bào từ Sàigòn, miền Trung, miền Bắc... về đây định cư lập nghiệp. Đến nay, thị trấn Đạmbri đã trở thành một điểm làm ăn sinh sống nhộn nhịp.

Việc rao giảng Tin Mừng buổi ban đầu tại vùng đất Đạ Huoai nói chung và Đambri này nói riêng quả là một công việc lớn lao của nhiều người, nhiều thành phần, nhiều thế hệ...đặc biệt là các Linh mục. Ngược dòng thời gian, năm 1964 có thể tạm xem là cột mốc khởi đầu cho công việc truyền giáo ở vùng Đạmbri, khi Cha Phêrô Trần Văn Khoa từ địa phận Long Xuyên xin chuyển lên địa phận Dalat với ý hướng đi truyền giáo cho người Thượng. Cha Phêrô được cử về Đạ Huoai, được sự giúp đỡ của Cha Phaolô nguyễn Văn Đậu (Quản xứ Bảo Lộc) Ngài đã dựng được một Nhà Nguyện nhỏ ở Madagouil và đây cũng là nơi chốn đi về Giữa Madagouil và Đạmbri trong những ngày Cha đi rao giảng Tin Mừng. Hơn một năm sau, Cha Phêrô Trần Văn Khoa chuyển về Kala (Di Linh) và Cha Laurensô Phạm giáo Hóa nối tiếp công việc truyền giáo ở vùng này. Với tinh thần nhiệt thành và dấn thân Cha Laurensô đã từng bước quy tụ được trên 300 người Thượng ở các buôn thuộc vùng Đạ Huoai sống gần gũi với Cha để học Đạo, và họ cũng được Cha giúp đỡ về lương thực, thuốc men, quần áo...

Năm 1969, Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa cho tu sửa lại ngôi Nhà Nguyện ở Madagouil trở thành ngôi Nhà Thờ 4 gian, mái tôn vách ván. Ngoài ra còn có ngôi nhà xứ 3 gian đơn sơ. Cùng trong năm 1969, trên 100 người Thượng ở vùng đất Madagouil – Đạmbri được Cha Laurensô ban phép Bí tích rửa tội, đây cũng là những tín hữu tiên khởi của vùng đất này.

Năm 1970 – 1971 Để có thêm nơi sinh hoạt đạo đức, Cha Laurensô vận động một số bà con Công giáo người Kinh sinh sống gần cầu Đại Quay cùng với anh em người Thượng dựng một ngôi Nhà Nguyện vách gỗ mái tôn trên đồi cạnh quốc lộ 20, tại Km 155. (Nay là khu vực trường PTCS Hà Lâm – xã Hà Lâm).

Năm 1975, Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm cử Cha Giuse Mai Văn Thược về phụ trách giáo xứ Madagouil, ngày 14 – 12 – 1975 Cha về nhận xứ. Cha Giuse nối tiếp công việc truyền giáo với sự phụ giúp của các thày qua nhiều giai đoạn (thày cung, thày Độ, thày Quang Cường, thày Quang, thày Cao, thày Duy, thày Định, thày Nguyễn, thày Quốc Cường, thày Long, thày K’Brêh, thày Sáu Trang...) cùng với sự cộng tác của hai cộng đoàn Mến Thánh Giá Dalat và Mến Thánh Giá Cái Nhum. Đặc biệt là sự cộng tác đắc lực của các Cha phó Phaolô Dương Công Hồ, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên, Cha Giuse Phan Đào Thục đã đưa cánh đồng truyền giáo tại vùng Đạ huoai ngày càng phát triển và mở rộng. Riêng Giáo họ Đambri Cha Giuse Mai Văn Thược đã cho xây dựng, hình thành một Ban Hành giáo, các Giáo khu cùng các hội đoàn...

Song song với việc xây dựng con người và hoàn thiện về mặt tổ chức sinh hoạt đạo đức, Cha Giuse cũng đã xoay sở để mua thêm đất tu sửa đài Đức Mẹ tại Hà Lâm, xây dựng một ngôi nhà nguyện tại Phước Lộc để bà con dân tộc Thượng có nơi sinh hoạt, cầu nguyện. Và một khu đất ở trung tâm thị trấn Đạmbri để xây dựng Nhà Thờ. Vào ngày 19 – 04 – 2006, được phép của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám Mục Giáo Phận, Cha Giuse Mai Văn Thược đã tổ chức Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, khởi công xây dựng ngôi Nhà Thờ Đạmbri – do Đức Cha Phêrô chủ sự. Nhà Thờ Đạmbri lấy tước hiệu Mẹ Lên Trời. Đúng 8 tháng sau, vào ngày 20 – 12 – 2006 công trình xây dựng ngôi Nhà Thờ Đạmbri hoàn tất và được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Giám Mục Giáo phận Dalat Cung Hiến.

Hiện nay Giáo xứ Đạmbri có 6 Giáo họ: Anrê, Máccô, Tôma, Phanxicô Assisi, Mẹ Thiên Chúa, Phaolô và có 6 hội đoàn. Dân số thị trấn Đạmbri tính đến nay là 17.500 người, trong đó có 2.444 người Công Giáo (trong số này Giáo dân người Thượng: 1444 người – thuộc Giáo họ Phaolô). So với dân số ở địa phương thì tỉ lệ giáo dân nơi đây còn thấp, công việc truyền giáo còn phải nỗ lực hơn nhiều.

 

Ghi chép và hình ảnh: Nguyễn Thành Trung

 

Thánh Lễ Thiết Lập Giáo Xứ Đạmbri và Bổ Nhiệm Cha Quản Xứ Tiên Khởi
Hình Ảnh Thánh Lễ Thiết Lập Giáo Xứ Đạmbri và Bổ Nhiệm Cha Quản Xứ Tiên Khởi