THÁNH LỄ THIẾT LẬP GIÁO XỨ MỚI: GIOAN

VÀ BỔ NHIỆM CHA QUẢN XỨ TIÊN KHỞI GIUSE NGUYỄN VĂN TÚ

GIÁO HẠT BẢO LỘC – GIÁO PHẬN DALAT

18-10-2007

 

            Sáng ngày 18-10-2007, một Thánh lễ đồng tế long trọng được tổ chức tại Giáo sở Gioan, Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Bảo Lộc để công bố Văn thư thiết lập Giáo xứ mới – Giáo xứ Gioan, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Dalat ký cùng ngày, và cũng trong văn thư này Đức Cha Phêrô đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Tú (nguyên là phụ tá Giáo xứ Thượng Thanh – Hạt Bảo Lộc) về làm Quản xứ - đây là Cha Quản xứ tiên khởi, và đây là Giáo xứ thứ 74 của Giáo phận Dalat. Hiện diện trong Thánh lễ đồng tế có Cha Phaolô Lê Đức Huân Tổng đại diện Giáo Phận, Quý cha từng chăm sóc Giáo xứ mới và các Cha trong Giáo phận, các tu sĩ nam nữ, ban Mục vụ các Giáo xứ cùng đông đảo các thành phần Dân Chúa.

          Con số Giáo dân của Giáo xứ Gioan hiện nay hơn 3000 nhân danh, thuộc khoảng 800 gia đình. Tổ chức thành 3 Giáo họ, 2 giáo điểm. Đã có 3 cơ sở Nhà nguyện. Hệ thống tổ chức sinh hoạt Giáo dân đã được xây dựng đầy đủ của một Giáo xứ. Trên địa bàn Giáo xứ Gioan có cơ sở và Cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô của Trung Tâm Bảo Vệ và Chăm Sóc Trẻ Em Tàn Tật, Mồ Côi Thị Nghè hoạt động.

 

          Nhân sự kiện trọng đại này, xin được giới thiệu đôi nét về sự hình thành và phát triển của Giáo xứ Gioan hôm nay:

          Ngược dòng thời gian, trong những năm 1954-1955, có khoảng 20 gia đình Công Giáo gốc Phát Diệm, Bùi Chu về khai hoang canh tác trên một vùng đất màu mỡ thuộc khu 9 của xã Tân Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thời gian trôi qua, vào năm 1959 đã hình thành một Giáo họ nhận Thánh Gioan Tiền Hô làm Bổn Mạng. Giáo họ thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu, thời gian này do cha Quản xứ tiên khởi Phêrô Đỗ Xuân Thính  và cha phó Têphanô Phan Sâm phụ trách. Đặc biệt Cha Têphanô Phan Sâm là người trực tiếp hướng dẫn giáo dân khai hoang trong những năm đầu thành lập Giáo xứ Thánh Mẫu. Năm 1961, Giáo họ Gioan cũng đã dựng một Nhà nguyện nhỏ bằng gỗ trên một mảnh đất rộng 5 hecta dành làm đất công của Giáo họ. Theo thời gian, số Giáo dân về lập nghiệp có tăng, nhưng do vị trí Giáo họ Gioan nằm cách xa Nhà thờ Giáo xứ, và Giáo dân ở khá tách biệt với cộng đồng dân cư địa phương lúc bấy giờ, đồng thời cũng do ảnh hưởng chiến tranh nên việc sinh hoạt đạo đức tổ chức không được đều đặn. Nhưng hàng năm vào ngày 24-6 Giáo dân vẫn tổ chức mừng Lễ Mừng Bổn Mạng.

          Sau năm 1975, Giáo xứ Thánh Mẫu do Cha Phanxicô Nguyễn văn Hoàng làm Quản xứ. Thời gian này Giáo dân về địa bàn Giáo họ Gioan có tăng lên, nhưng không nhiều. Đến năm 1978, thời kỳ Cha Lui Phạm Văn Nhượng làm Quản xứ, Giáo dân từ nhiều nơi về lập nghiệp tăng lên rõ rệt, con số Giáo dân Gh. Gioan lên gần 3000 nhân danh. Địa bàn Giáo họ mở rộng, Cha Lui cho thành lập thêm 2 Giáo họ: Giuse (Đồi Giổi) và Vô Nhiễm (Quảng Lâm). Thời gian này Cha phó Giuse Trần Văn Đình cho tu sửa lại Nhà nguyện, xây dựng thêm cơ sở để thuận tiện trong các sinh hoạt của Giáo họ. Cha tổ chức cho mọi người đến tham gia việc đạo đức, thành lập các tổ chức đoàn hội trong Giáo họ, phụng vụ Thánh Thể thường xuyên và đã từng bước ổn định cộng đoàn nơi đây. Thời gian sau Cha phó Giuse Trần Văn Đình nhận Bài sai vào Lâm Phát xây dựng Giáo xứ mới.

          Tháng 11-1993, Cha Giuse Nguyễn Văn Hân về nhận xứ.

          Ngày 19-3-1997, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Hân và Cha phó Giuse Nguyễn Công Danh tổ chức Lễ Đặt viên đá đầu tiên từng bước xây dựng Nhà nguyện mới và tháp chuông. Ngày 24-6-1997, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo phận về cho các em thiếu nhi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, trong dịp này Đức Cha cũng cho công bố thành lập Giáo sở Gioan và ra mắt Hội đồng Mục vụ Giáo sở. Thời gian này Giáo sở Gioan có 3 Giáo họ: Phêrô, Phaolô, Têrêsa; và hai Giáo điểm: Giuse, Vô Nhiễm. Giáo sở Gioan ngày một phát triển về Đạo đức cũng như đời sống kinh tế. Hệ thống tổ chức của Giáo sở rõ ràng chặt chẽ, sinh hoạt nền nếp, quy củ...

          Ngày 26-4-2000, Lễ Cung Hiến và Khánh thành Nhà thờ Giáo sở Gioan, Giáo xứ Thánh Mẫu do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự.

Ngày 27-7-2002 Cha Giuse Phạm Văn Độ về làm Phó xứ Thánh Mẫu.

Ngày 27-11-2004 Chúa gọi Cha Giuse Nguyễn Văn Hân về.

          Ngày 11-01-2005 Đức Cha Phêrô cử Cha Gioan Boscô Trần Văn Điện về làm Quản xứ Thánh Mẫu.

          Ngày 18-10-2007 Đức Cha Phêrô cho công bố thiết lập Giáo xứ mới như đã nêu ở phần đầu bài viết này.

 

Ghi chép và hình ảnh: Nguyễn Thành Trung

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt

Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo Xứ Gioan – Giáo Hạt Bảo Lộc
Hình Ảnh Giáo họ Giuse - Giáo xứ Gioan Mừng Bổn Mạng Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
Hình Ảnh Gx Gioan, hạt Bảo Lộc Khai Mạc Tháng Hoa Mừng Kính Đức Mẹ