CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

(Cập nhật 26/11/2019)

 

GIÁO HẠT BẢO LỘC

Gồm Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

·         GIÁO XỨ : 39

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1          

BẢO LỘC

5,100

P. Blao, Bảo Lộc

Giuse Nguyễn Văn Khấn

    2  

B’DƠR

2,324

Xã Lộc An, Bảo Lâm

Augustinô Phạm Minh Thanh

    3  

B’ SUMRĂC

3,585

Xã Lộc Tân, Bảo Lộc

Phêrô K’ Chẻoh

    4  

CHÂN LỘC

1,100

Phường 2, Bảo Lộc

GB. Lê Kim Huấn

    5  

CHÚA KITÔ VUA

3,453

P. Lộc Phát, Bảo Lộc

Antôn Nguyễn Đức Khiết

    6  

ĐA MINH

 

Xã Lộc Châu, Bảo Lộc

Phêrô Nguyễn Hữu Giang

    7  

ĐẠI LỘC

8,927

Xã Lộc Thành, Bảo Lâm

Giuse Phạm Văn Thống

    8  

ĐỨC THANH

1,713

Xã Lộc Đức, Bảo Lâm

Đaminh Nguyễn Minh Quý

    9  

ĐỨC GIANG

2,050

Xã Lộc Đức, Bảo Lâm

Augustinô Trần Mạnh Khương

 10 

GIOAN

3,455

P. Lộc Phát, Bảo Lộc

Phêrô Nguyễn Thăng Long

 11 

HÒA PHÁT

4,000

P. Lộc Phát, Bảo Lộc

Antôn Nguyễn Ðình Uyển

 12 

LA VANG

942

Xã Đambri, Bảo Lộc

Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 13 

LÂM PHÁT

5,184

Xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm

Giuse Lê Minh Long

 14 

LÊ BẢO TỊNH  LC.

1,892

Xã Lộc Châu, Bảo Lộc

Giuse Nguyễn Minh Hoàng

 15 

LÊ BẢO TỊNH  LN.

900

Xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm

Giuse Phạm Công Bình

 16 

LỘC AN

2,061

Xã Lộc An, Bảo Lâm

Giuse Bùi Nguyễn Minh Hoàng

 17 

LỘC ĐỨC

2,657

Xã Lộc Đức, Bảo Lâm

Giuse Lê Anh Tuấn

 18 

MẸ THIÊN CHÚA

1,855

Xã Lộc Châu, Bảo Lộc

Antôn Lê Xuân

 19 

MẸ HẰNG CỨU GIÚP

2,400

Xã Lộc Châu, Bảo Lộc

Phêrô Phan Minh Trí

 20 

MINH RỒNG

3,788

Tt. Lộc Thắng, Bảo Lâm

Micae Hà Diên Tố

 21 

NAM PHƯƠNG

1,250

P. Blao, Bảo Lộc

Gioan Phạm Văn Độ

 22 

PHÚC LỘC

3,981

P. Lộc Sơn, Bảo Lộc

Giuse Bùi Văn Hưng

 23 

QUẢNG LÂM

3,900

Xã Lộc Quảng, Bảo Lâm

Phaolô Phạm Văn Tuấn

 24 

SUỐI MƠ

3,743

Đại Lào, Bo Lc

Micae Nguyễn Quốc Tĩnh

 25 

TÂN BÌNH

2,334

Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc

Giuse Phan Đào Thục

 26 

TÂN BÙI

7,389

Xã Lộc Châu, Bảo Lộc

Giuse Trần Đức Liêm

 27 

TÂN HÀ

5,200

P. Lộc Tiến, Bảo Lộc

Giuse Nguyễn Văn Tú

 28 

TÂN HÓA

4,769

Xã Lộc Nga, Bảo Lộc

Tôma Trần Trung Phát

 29 

TÂN LẠC

2,488

Xã Tân Lạc, Bảo Lâm

PX. Trần Văn Bình

 30 

TÂN RAI

14,140

Tt. Lôc Thắng, Bảo Lâm

Giuse Trần Đức Thành

 31 

TÂN THANH

3,564

Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc

PX. Nguyễn văn Hoàng ICM

 32 

THÁNH MẪU

4,950

P. Lộc Phát, Bảo Lộc

Bosco Trần Văn Điện

 33 

THÁNH TÂM LỘC PHÁT

2,343

P. Lộc Phát, Bảo Lộc

Phêrô Mai Vinh Sơn

 34 

THÁNH TÂM LỘC TIẾN

5,505

P. Lộc Tiến, Bảo Lộc

Phaolô Dương Công Hồ

 35 

THANH XÁ

3,065

Xã Lộc Nga, Bảo Lộc

Giuse Ðinh Quang Vinh

 36 

THANH XUÂN

3,209

Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc

Mátthêu Phạm Minh Thiên

 37 

THIỆN LỘC

2,800

P. 2, Bảo Lộc

Giuse Nguyễn Minh Cường

 38 

THƯỢNG THANH

2,519

Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc

Giuse Nguyễn Viết Ðinh

 39 

VINH SƠN LIÊM

2,223

P. Lộc Tiến, Bảo Lộc

Vinh Sơn Nguyễn Thanh Minh

GIÁO SỞ : 4

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1  

ĐẠ LƠ NGHỆT

1,200

Xã Lộc Châu, Bảo Lộc

Giuse Phạm Văn Lễ ICM

    2  

MARTINÔ

1,047

Xã Lộc Châu, Bảo Lộc

Đaminh Vũ Hàn Giang

    3  

MẸ VÔ NHIỄM

900

P. Lộc Phát, Bảo Lộc

Giuse Hoàng Đình Phú

    4  

HIỆP PHÁT (Anê Đê)

1,168

Xã Lộc Ngãi. Bảo Lâm

Matthêu Nguyễn Văn Việt

·         GIÁO HỌ: 5

    1  

HIỂN LINH (B’LÁ)

1,055

Xã B’Lá, Bảo Lâm

Giuse Trần Đức Thành

    2  

GIUSE (Đồi Dổi)

800

P. Lộc Phát, Bảo Lộc

Phêrô Nguyễn Thăng Long

    3  

LỘC BẮC – LỘC BẢO

3,983

Xã Lộc Bắc, Bảo Lâm

Giuse Trần Đức Thành

    4  

LỘC NAM

2,595

Xã Lộc Nam, Bảo Lâm

Giuse Phạm Văn Thống

    5  

LỘC PHÚ – LỘC LÂM

1,397

Xã Lộc Phú, Bảo Lâm

Giuse Trần Đức Thành

 

Tổng cộng toàn Giáo Phận : 111 giáo xứ - 25 giáo sở - 27 giáo họ

Chữ viết tắt :

CM     : Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

CSsR  : Dòng Chúa Cứu Thế

ICM    : Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo

OFM   : Dòng Phanxicô

OP     : Dòng Đaminh

SDB   : Dòng Don Bosco

SJ      : Dòng Tên

 

Ghi chú : Cha quản xứ : chữ đứng ; Cha quản nhiệm : chữ nghiêng