CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

(Cập nhật 26/11/2019)

 

GIÁO HẠT ĐẠ TÔNG

Gồm huyện :   Đam Rông

GIÁO XỨ : 2

    1  

ĐẠ TÔNG

9,070

Xã Đạ Tông, Đam Rông

Bartolomeo Nguyễn Văn Gioan

    2  

PHI LIÊNG

6,855

Xã Phi Liêng , Đam Rông

Giuse Trần Ngọc Hạnh

 

 

 

 

 

 

    Giáo SỞ  4

 

 

 

    3  

LIÊNG SRÔNH

3,107

Xã Liêng Srônh, Đam Rông

Giuse Nguyễn Tiến Đạt

    4  

RÔMEN

1,555

Xã Rômen, Đam Rông

Đaminh Nguyễn Ngọc Trang

    5  

ĐẠ R’ SAL

2,617

Xã Đạ R’ Sal, Đam Rông

Vincentê Vũ Tấn Thành

    6  

ĐẠ K’NÀNG

2,050

Xã Đạ K’Nàng

Gioan Đỗ Hữu Tài

 

Tổng cộng toàn Giáo Phận : 111 giáo xứ - 25 giáo sở - 27 giáo họ

Chữ viết tắt :

CM     : Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

CSsR  : Dòng Chúa Cứu Thế

ICM    : Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo

OFM   : Dòng Phanxicô

OP     : Dòng Đaminh

SDB   : Dòng Don Bosco

SJ      : Dòng Tên

 

Ghi chú : Cha quản xứ : chữ đứng ; Cha quản nhiệm : chữ nghiêng