CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

(Cập nhật 26/11/2019)

 

 

1.   GIÁO HẠT ĐÀLẠT : gồm Thành phố Đà Lạt và Huyện Lạc Dương

·         GIÁO XỨ : 20

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1  

AN BÌNH

910

Phường 3, Đà Lạt

Giuse Trần Ngọc Liên

    2  

BẠCH ĐẰNG

610

Phường 7, Đà Lạt

Micae Phạm Hữu Trung CM

    3  

CẦU ĐẤT

314

Xã Xuân Trường, Đà Lạt

Giuse Vũ Ngọc Thanh

    4  

CHI LĂNG

800

Phường 9, Đà Lạt

Anrê Phạm Việt Sơn

    5  

CHÍNH TÒA

3,973

Phường 3, Đà Lạt

Phaolô Phạm Công Phương

    6  

DU SINH

1,250

Phường 5, Đà Lạt

Phêrô Nguyễn Văn Ánh OFM

    7  

DƠNG KƠNƠH

1,456

Xã Đưng K’Nớ

Grêgôriô Nguyễn Quí Trung

    8  

ĐA THIỆN

283

Phường 8, Đà Lạt

Lôrensô Trần Ngọc Toàn

    9  

HÀ ĐÔNG

300

Phường 8, Đà Lạt

Giuse Hoàng Kim Sơn

 10 

LANGBIANG

3,560

Tt. Lát, Lạc Dương

Phêrô Mai Xuân Tiến

 11 

MAI ANH

872

Phường 6, Đà Lạt

Phaolô Phạm Văn Trị CM

 12 

MINH GIÁO

1,146

Phường 4, Đà Lạt

Giuse Nguyễn Mạnh Khoa ICM

 13 

PHÁT CHI

600

Xã Trạm Hành, Đà Lạt

Martinô Bùi Đức Thịnh

 14 

TÀ NUNG

988

Xã Tà Nung, Đà Lạt

Giuse Nguyễn Đình Thắng

 15 

TẠO TÁC

1,425

Phường 9, Đà Lạt

Giuse Hoàng Văn Tình SJ

 16 

THÁNH MẪU

1,608

Phường 7, Đà Lạt

Đaminh Nguyễn Chu Truyền

 17 

THIỆN LÂM

745

Phường 8, Đà Lạt

Giuse Trần Trần Văn Chiến

 18 

TÙNG LÂM

1,957

Phường 7, Đà Lạt

Giuse Trần Cao Chỉ CSsR

 19 

VẠN THÀNH

893

Phường 5, Đà Lạt

Giuse Đinh Minh Hoàng

 20 

VINH SƠN

700

Phường 6, Đà Lạt

Giuse Trần Ngọc Diệm CM

·         GIÁO SỞ 4

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1  

DON BOSCO

700

Phường 2, Đà Lạt

Giuse Đỗ Đức Hân SDB

    2  

ĐA LỘC

300

Xã Xuân Thọ, Đà lạt

Giuse Vũ Thái Sơn

    3  

PĂNG TIÊNG

691

Xã Đa Gít

Gioan Nguyễn Xuân Thu CSsR

    4  

THÁNH TÂM

1,095

Phường 4, Đà Lạt

Phêrô Lê Văn Hùng CM

·         GIÁO HỌ : 5

    1  

CAM LY

 

Phường 6, Đà Lạt

Giuse Trần Ngọc Diệm CM

    2  

ĐẠ NHIM

80

Xã Đạ Nhim, Lạc Dương

Giuse Vũ Thái Sơn

    3  

MĂNG LINH

400

Phường 7, Đà Lạt

Trần Cao Chỉ CSsR

    4  

MẸ VÔ NHIỄM

 

Phường 2, Đà Lạt

Phaolô Phạm Công Phương

    5  

TRẠI HẦM

250

Phường 9, Đà Lạt

Anrê Phạm Việt Sơn

 

Tổng cộng toàn Giáo Phận : 111 giáo xứ - 25 giáo sở - 27 giáo họ

Chữ viết tắt :

CM     : Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

CSsR  : Dòng Chúa Cứu Thế

ICM    : Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo

OFM   : Dòng Phanxicô

OP     : Dòng Đaminh

SDB   : Dòng Don Bosco

SJ      : Dòng Tên

 

Ghi chú : Cha quản xứ : chữ đứng ; Cha quản nhiệm : chữ nghiêng