CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

(Cập nhật 26/11/2019)

 

 

GIÁO HẠT ĐƠN DƯƠNG

Gồm huyện Đơn Dương

·         GIÁO XỨ : 12

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1  

CHÂU SƠN

961

Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương

PX. Hoàng Đức Tiến

    2  

DIOM

3,737

Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương

Vinh Sơn Đỗ Quang Dung

    3  

KAĐƠN

5,270

Xã Kađơn, Ðơn Dương

Giuse Nguyễn Đức Ngọc CM

    4  

LẠC HÒA

3,850

Xã Kađô, Ðơn Dương

Gioan Đỗ Vinh Sơn

    5  

LẠC LÂM

6,276

Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương

Giuse Nguyễn Đức Trung OP

    6  

LẠC NGHIỆP

1,287

Tt. Dran, Ðơn Dương

Gioan Nguyễn Trọng Thành

    7  

LẠC SƠN

1,550

Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương

Giuse Nguyễn Trí Độ

    8  

LẠC VIÊN

3,100

Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương

Gioan Phan Công Chuyển

    9  

PRÓH

3,080

Xã Próh, Ðơn Dương

GB Hoàng Kim Tiến CM

 10 

SUỐI THÔNG

1,779

Xã Đạ Roòn, Ðơn Dương

Tôma Phạm Quang Hào

 11 

THẠNH MỸ

2,879

Tt. Thạnh Mỹ, Ðơn Dương

Giuse Nguyễn Minh Tuyên

 12 

TU TRA

4,250

Xã Tu Tra, Đơn Dương

Phêrô Vũ Ngọc Hùng

·         GIÁO HỌ: 1

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1          

M’RĂNG

591

Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương

Giuse Nguyễn Trí Độ

 

Tổng cộng toàn Giáo Phận : 111 giáo xứ - 25 giáo sở - 27 giáo họ

Chữ viết tắt :

CM     : Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

CSsR  : Dòng Chúa Cứu Thế

ICM    : Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo

OFM   : Dòng Phanxicô

OP     : Dòng Đaminh

SDB   : Dòng Don Bosco

SJ      : Dòng Tên

 

Ghi chú : Cha quản xứ : chữ đứng ; Cha quản nhiệm : chữ nghiêng