GIÁO HẠT ĐƠN DƯƠNG

(Cập nhật 14.04.2014)

 

Huyện Đơn Dương : 12 giáo xứ - Dân số : 93.702 người.(2009) -  Số giáo dân : 36.397.(2013)

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Điện thoại

     1 

CHÂU SƠN

809

Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương

063.3633503

     2 

DIOM

3270

Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương

063.3910554

     3 

KAĐƠN

4819

Xã Kađơn Ðơn Dương

063.3847831

     4 

LẠC HÒA

3200

Nam Hiệp 1, Xã Kađô, Ðơn Dương

063.3848543

     5 

LẠC LÂM

7000

Quỳnh Châu Đông, Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương

063.3847213

     6 

LẠC NGHIỆP

1176

Tt. Dran, Ðơn Dương

063.3849195

     7 

LẠC SƠN

1510

Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương

063.3847900

     8 

LẠC VIÊN

3140

Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương

063.3847232

     9 

PRÓH

3499

Xã Próh, Ðơn Dương

063.3848644

  10 

SUỐI THÔNG

1623

Xã Đạ Roòn, Ðơn Dương

063.3847610

  11 

THẠNH MỸ

2625

Tt. Thạnh Mỹ, Ðơn Dương

063.3847620

  12 

TU TRA

3726

86, Lạc Nghiệp, Xã Tu Tra, Đơn Dương

063.3994225