GIÁO HẠT ĐỨC TRỌNG

(Cập nhật 14.04.2014)

 

Gồm 3 huyện : Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông : 14 giáo xứ - Dân số : 342.490 người.(2009) -  Số giáo dân : 87.488 người.(2013)

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Điện thoại

     1 

AN HÒA

4545

1/7, An Ninh, Xã Liên Hiệp , Ðức Trọng

063.3843447

     2 

BẮC HỘI

1300

Xã Hiệp Thạnh, Ðức Trọng

063.3840038

     3 

ĐÀ LOAN

7223

Xã Đà Loan, Đức Trọng

091.9188872

     4 

ĐẠ TÔNG

20009

Xã Đạ Tông, Đam Rông

063.3616444

     5 

K' LONG

1656

Xã Hiệp An, Đức Trọng

091.9259231

     6 

KIM PHÁT

2030

Xã Bình Thạnh, Ðức Trọng

063.3667202

     7 

LÁN TRANH

10115

Xã Hoài Ðức, Lâm Hà

063.3506826

     8 

LIÊN KHƯƠNG

2213

Tt. Liên Nghĩa, Ðức Trọng

063.3843223

     9 

NAM BAN

5314

Tt. Nam Ban, Lâm Hà

063.3852465

  10 

NGHĨA LÂM

930

Nghĩa Hiệp, Xã Liên Hiệp, Ðức Trọng

063.3844142

  11 

NINH LOAN

2080

Xã Ninh Loan, Ðức Trọng

063.3607959

  12 

PHÚ SƠN

12447

Xã Phú Sơn, Lâm Hà

063.3855024

  13 

THANH BÌNH

8260

224A, Thanh Bình 1, Bình Thạnh, Ðức Trọng

063.3667303

  14 

TÙNG NGHĨA

9366

Tt. Liên Nghĩa, Ðức Trọng

063.3843645