VÀI NÉT VỀ GIÁO XỨ SUỐI MƠ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP

GIÁO HẠT BẢO LỘC, GIÁO PHẬN DALAT

(25 – 12 – 2005)

 

Giáo xứ Suối Mơ được thành lập theo quyết định của Toà Giám Mục Dalat, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ký ngày Lễ Giáng Sinh, 25 tháng 12 năm 2005. Được tách ra từ Giáo xứ Tân Bùi, trước đây có tên gọi là Giáo họ Suối Mơ.

Giáo xứ Suối Mơ nằm dọc hai bên quốc lộ 20 thuộc Km 113 – 118. (từ cầu Đại Lào đến đầu đèo Bảo Lộc). Thành phần dân cư ở đây, ngoài một số ít dân địa phương sống lâu năm còn lại là đồng bào từ miền Bắc và  một số vùng khác di dân về lập nghiệp, chủ yếu trồng trà và cà phê. Trong số này có một số gia đình Công Giáo, họ xin nhập Họ Đại Lào, tức Giáo Họ Lê Bảo Tịnh, thuộc Giáo xứ Tân Bùi.

Năm 1986-1987, hạt giống tin mừng được phát triển, có mở lớp Giáo lý dự tòng do Cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền giảng dạy. Năm 1991 Cha Giuse Dương Ngọc Châu tổ chức bầu một Ban phần việc đặc trách khu vực này. Vì địa bàn rộng và số Giáo dân ngày càng tăng, và để thuận tiện cho việc thờ phượng; được Cha Quản xứ cho phép, Ban phần việc đã mua một quả đồi rộng 4000 mét vuông. Vào ngày 01-02-1992 trên lô đất này Giáo dân đã làm một Nhà Đền. Ngày 22-11-1992, Cha Quản hạt Giuse Vương Kim Điền đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn ở Nhà Đền này. Ngày 20-9-1993, Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao về nhận Quản xứ Tân Bùi, Ngài đã quyết định ban Thánh Lễ vào mỗi sáng Chúa Nhật và cho tách khỏi Giáo Họ Đại Lào và gọi là Giáo Họ Suối Mơ, nhận Mẫu Tâm làm quan thầy, lễ kính vào ngày Lễ Trái Tim Đức Mẹ. Đầu năm 2002, Đức Cha Phêrô sai Cha Giuse Nguyễn Đức Cường về phụ trách.

Và hôm nay, ngày 29 – 12 – 2005, ngay sau khi được Đức Cha Phêrô cho phép chính thức thành lập Giáo xứ, Đức Cha cũng đã có văn thư bổ nhiệm Cha Giuse Trần Đức Liêm về làm Quản Xứ Giáo Xứ Suối Mơ.

Hiện nay Giáo xứ Suối Mơ có 3500 Giáo dân, được chia làm 9 Giáo họ, gồm có Giáo họ Tử Đạo, Antôn, Giuse, Vinh Sơn, Gioan, Thánh Gia, Truyền Tin, Phanxicô và Giáo họ Phêrô. Một Ban Phần việc được Giáo dân bầu cho nhiệm kỳ 2005 – 2008 gồm 4 vị, do ông Giacôbê Mai Công Thành làm Trưởng Ban.

                                              Một số thông tin dựa theo tập kỷ yếu

                                     50 năm thành lập Giáo xứ Tân Bùi (1955-2005)

 

 

Giáo Xứ Mới Suối Mơ Đón Chào Cha Tân Quản Xứ: Giuse Trần Đức Liêm
Xin xem hình

                                                       


Mục Mục Hạt Bảo Lộc