GIÁO XỨ AN-BÌNH

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khởi thủy, nơi đây gọi là ấp Saint-Jean do cha sở họ đạo Đà-lạt lúc bấy giờ là Cha Jean Perrin thành lập năm 1947.

Lúc mới khai sinh, giáo sở này được cha Phao-lô Võ Văn Bộ, phó xứ Đà-lạt, phụ trách, gồm 32 gia đình Công giáo với trên dưới 200 giáo dân.

Năm 1951, có thêm 11 gia đình Công giáo gia nhập giáo sở. Một nhà nguyện nhỏ làm bằng gỗ, lợp tôn, được dựng lên ở trung tâm ấp.

Năm 1955, có thêm một số gia đình Công giáo từ miền Bắc vào cư ngụ tại đây. cha Giu-se Phùng Thanh Quang, phó xứ Đà-lạt, thay cha Bộ, đã mở thêm ấp Du-an nối liền với ấp Saint-Jean.

Năm 1956, công việc được cha Phê-rô Lê Quang Nhung, cũng là phó xứ Đà-lạt, tiếp tục. Nhà nguyện cũ được dời vào vị trí nằm giữa hai ấp như ta thấy ngày nay, tường ván được thay bằng tường gạch, kích thước được tăng thêm, dài 20 mét, rộng 10 mét, với một tháp chuông cạnh cuối nhà nguyện. Giáo sở lúc này gồm hai ấp với số giáo dân khoảng 650 người, được mang Thánh hiệu “Đức Mẹ Vô Nhiễm”.

Ngày 10-8-1958, giáo sở hân hạnh đón tiếp linh mục quản sở đầu tiên là cha Giu-se Nguyễn Minh Luân (mặc dầu trên danh nghĩa ngài vẫn là phó xứ Đà-lạt).

Năm 1963, giáo sở được chia thành 4 xóm: La-vang, Pha-ti-ma, Mai-khôi và Lộ-đức.

Ngày 06-3-1965, cha Giu-se Nguyễn Kim Ngôn đến thay cha Luân, vẫn với danh nghĩa là phó xứ Đà-lạt.

Năm 1968, với số giáo dân lên đến 850 người, giáo sở đã xúc tiến nhiều công tác kiến thiết theo sự khuyến khích của Đức Giám mục giáo phận, Đức Cha Xi-mong Hòa Nguyễn Văn Hiền.

Từ 15-3-1973, hai ấp An-bình và Saint-Jean được chính quyền cho sát nhập thành một mang tên là khóm An-bình, và giáo sở cũng mang tên là giáo sở An-bình từ đó.

Tháng 7-1973, giáo sở An-bình được tách khỏi giáo xứ Chánh tòa, không văn thư, chỉ qua thông báo của cha sở Chánh tòa kiêm quản hạt Đà-lạt lúc bấy giờ là cha Giu-se Nguyễn Ngà. Giáo sở này gồm có An-bình, Tân-lạc và Định-an.

Ngày 29-6-1976, giáo sở An-bình trở thành giáo xứ, do quyết định của Đức Cha Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Sơn Lâm ký ngày 16-6-1976. Cha Giu-se Nguyễn Kim Ngôn trở thành cha quản xứ đầu tiên của giáo xứ An-bình.

TÌNH HÌNH HIỆN NAY

w Linh mục quản xứ: Cha Phê-rô Võ Trung Thành, sinh năm 1938, thụ phong linh mục năm 1969, thay cha Ngôn (sang Âu châu chữa bệnh từ cuối năm 1990) làm quản xứ An-bình từ Lễ Tro 13-02-1991.

w Nhà thờ An-bình: Từ ngôi nhà nguyện cũ được xây dựng thời cha Phê-rô Lê Quang Nhưng (1956-1958), được tái thiết chỉnh trang nhiều lần vào các năm 1968, 1970 và từ năm 1986 đến 1990, sau hết được trùng tu lần cuối khi có cha quản xứ mới, việc trùng tu hoàn tất vào ngày 02-10-1991 để có bộ mặt đẹp đẽ như ta thấy ngày nay.

w Số giáo dân: 857 người (trên tổng số khoảng 1.000 cư dân của khóm An-bình) nhưng chỉ có khoảng 700 người tham gia sinh hoạt tôn giáo tại giáo xứ; số còn lại, do điều kiện sinh sống, thường xuyên đi dự thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa.

w Đoàn thể:

- Giảng viên giáo lý: Hiện có 8 anh chị phụ trách các lớp Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, với sự giúp đỡ của các nữ tu MTG Thủ-thiêm (đã có mặt tại giáo xứ từ năm 1957), ngoài ra còn có các lớp giáo lý Đức tin và Hôn nhân do chính cha quản xứ phụ trách.

- Ca đoàn: Ca đoàn giáo xứ An-bình mang tên thánh Bổn mạng là Thánh Gia, tuy còn có một vài hạn chế, nhưng đã 4 lần mạnh dạn tham gia giờ ca nguyện ngày đầu năm dương lịch (1999, 2000, 2002 và 2003) và 3 lần phục vụ thánh lễ giới trẻ chiều thứ Sáu đầu tháng (tháng 02-1994, tháng 11-2000 và tháng 8-2002) tại nhà thờ Chánh tòa.

Dòng tu trong giáo xứ: Có một cộng đoàn MTG Thủ-thiêm với 2 nữ tu, điều hành trường Mầm non tư thục và phục vụ các sinh hoạt khác của giáo xứ (như giáo lý, thánh ca...)

Tu sĩ và linh mục xuất thân từ giáo xứ: Giáo xứ An-bình có 6 người con là nữ tu có cha mẹ đang sống tại giáo xứ (3 MTG Thủ-thiêm, 1 MTG Đà-lạt và 2 Phan-sinh Thừa sai Đức Mẹ) và 2 linh mục có gốc là giáo xứ An-bình: cha Giu-se Nguyễn Văn Hậu (sinh 1945, linh mục 1974, quản xứ Lam-sơn kiêm quản hạt Bà-rịa, Vũng-tàu tại giáo phận Xuân-lộc) và cha Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Văn Gioan (sinh 1958, linh mục 1998, phụ trách họ Láng-tranh, giáo hạt Đức-trọng).

 


Hạt Đàlạt