GIÁO XỨ CHÂU SƠN

Châu Sơn nằm tại khu vực bên kia sông Ða Nhim về phía tay mặt quốc lộ 21B (nếu đi từ Fimnom) cách thị trấn Ðơn Dương gần 5 cây số. Từ quốc lộ có một đường rẽ xe cộ lưu thông được, dẫn vào Châu Sơn, qua một cây cầu sắt bắc ngang sông Ða Nhim. Xưa kia, khu đất này mang tên làng Diom của người Dân Tộc, tên Châu Sơn chỉ có từ năm 1957, khi Ðan Viện này đến đây lập nghiệp.

Giáo xứ Châu Sơn chiếm một phần đất của khu vực Châu Sơn dọc theo mé sông Ða Nhim, lúc ban sơ, giáo xứ này là một xóm đạo nhỏ, chỉ có 9-10 gia đình công giáo đến đất Châu Sơn làm vườn, làm ruộng sinh sống. Vì còn ít người, xóm đạo được coi là một họ lẻ thuộc xứ Lạc Nghiệp và vì đường đi cách trở, nên cha Giuse Vũ Ðình Tân, cha xứ Lạc Nghiệp, nhờ Tu Viện Châu Sơn coi sóc.

Ðể xây dựng xứ, đầu tiên Viện phụ Stêphan xin Tòa Thánh trợ giúp để xây cất một ngôi nhà 5 gian, trong đó có 2 gian tạm thời được dùng làm nhà nguyện và 3 gian làm trường tiểu học. Ngài mời các nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm về điều khiển trường, mọi phí tổn do Ðan Viện đài thọ. Trường được dành để dạy miễn phí cho các em thuộc 3 thôn.

Ðến năm 1970, số giáo dân ngày càng gia tăng và số học sinh cũng thêm đông. Viện phụ và các cha trong Ðan Viện lại phải nghĩ đến việc mở thêm lớp học cho học sinh, mời thêm các nữ tu về dạy học, đồng thời cất lên một ngôi nhà thờ riêng, tách biệt với trường học, để giáo dân có nơi thờ phượng tôn nghiêm xứng đáng. Các cha khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới với sự cộng tác của giáo dân và các Ðan sĩ trong Dòng cũng như sự tài trợ của các ân nhân gần xa. Sau hơn một năm, ngôi nhà thờ dài 20 mét, cao 8 mét, lòng hình thang, phía cung thánh rộng 6m, phía cuối nhà thờ rộng 18m, đã được hoàn thành.

Ðúng ngày 25-03-1971, Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã về long trọng khánh thành làm phép Nhà Thờ mới của giáo xứ và đặt dưới sự bảo trợ của Ðức Mẹ Truyền Tin, đúng theo sở nguyện của vị ân nhân xây cất. Hàng năm, vào ngày 25-03 giáo dân mừng trọng thể lễ Bổn Mạng Nhà Thờ và Giáo Xứ của mình.

Từ ngày được thành lập, giáo xứ Châu Sơn đều do các Cha trong Ðan Viện Châu Sơn phụ trách, trong số đó, Viện Phụ Stêphan và sau đó cha Lê Ngư, là hai vị phụ trách thường xuyên nhất. Hiện tại, cha Lê Ngư được đặt coi sóc giáo xứ này.


Hạt Đơn Dương