GIÁO XỨ ÐA THIỆN

So với các giáo xứ trong giáo phận, Ða Thiện chỉ là một giáo xứ nhỏ bé với số dân hiện nay khoảng 160 người, nhưng lại là một giáo xứ đã có hơn 40 tuổi đời. Vì vào năm 1957, nó đã được thành lập với nhân số khoảng 90 người thuộc 22 gia đình công giáo, dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Mạnh Trọng Bích, cha xứ Thánh Mẫu. Ðến năm 1958, để giáo xứ có điều kiện sinh hoạt về phụng vụ, cha xứ Thánh Mẫu cùng với bà con giáo dân tại đây đã hợp lực kiến thiết một nguyện đường bằng gỗ. Từ đó mỗi Chúa Nhật đều có thánh lễ. Từ 1960 đến 1969, các cha Desliéres, Motte và Chen thuộc Giáo Hoàng Học Viện thay nhau mỗi cha một tháng đến dâng lễ các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng. Năm 1967, hai nữ tu thuộc Dòng MTG Thủ Thiêm đến lập tu viện với mục đích dạy học và dạy giáo lý. Từ năm 1969, Cha Bernađô Nguyễn Tiến Huân, giáo sư Tiểu Chủng Viện Simon Hòa, phụ trách giáo xứ và sau ngày được bổ nhiệm (1971) chẳng những cha về ở luôn tại giáo xứ mà còn xúc tiến việc xây cất một thánh đường mới. Ngày 14-4-1971, lẽ đặt viên đá đầu tiên đã được tổ chức với sự chủ trì của Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền và đến năm 1974 thì công việc xây dựng hoàn tất. Giáo xứ hân hoan khánh thành trung tâm thờ tự của mình và chọn Ðức Mẹ Mân Côi làm Bổn Mạng.

Năm 1975, Tu viện MTG Thủ Thiêm không còn nữa và một số gia đình được phân chia để sát nhập vào giáo xứ Thiện Lâm. Giáo xứ cũng trở lại tình trạng không có cha xứ cư ngụ tại chỗ và chỉ có thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng. Cha Giuse Nguyễn Thăng Long được bổ nhiệm về giáo xứ thay cha Nguyễn Tiến Huân nhưng Cha qua đời ngày 29-08-1977. Thời gian sau đó, giáo xứ do các cha thuộc chủng viện Minh Hòa chia nhau phụ trách. Từ năm 1986, cha Micae Trần Ðình Quảng, thuộc chủng viện Minh Hòa, được đề cử chính thức phụ trách giáo xứ cho đến nay.

Tuy nhỏ bé, giáo xứ cũng đã đóng góp cho Giáo Hội một linh mục và 3 nữ tu MTG.


Hạt Đàlạt