DÒNG SUỐI DARHỐ

 

Một vùng rừng núi nhấp nhô

Có con suối chảy lô nhô cát vàng

Xa xa cỏ mọc thành hàng

Nước sủi bọt trắng thênh thang chảy tràn

Hoa thơm hương thoảng nhẹ nhàng

Mùi hoa của núi dịu dàng tỏa lan

Con cầu bằng sắt vắt ngang

Dòng suối Darhố dẫn đàng Đatông

Đalong có suối nước trong

Tên suối nước nóng chờ mong nhiều người

Những đêm trăng sáng đẹp trời

Nhìn cá đớp trộm trăng rơi mặt hồ.

Dòng suối Darhố nên thơ

Núi rừng trùng điệp ơ hờ khách thăm

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi