SUỐI NƯỚC NÓNG ĐATÔNG

 

Tôi thăm Đàtông vào rằm tháng bảy

Đường đá nhấp nhô, cỏ mọc dại khờ

Suối nước nóng vươn mình trong nắng

Người thiếu nữ tộc Kơho hóa đá

Vẫn ngồi đây trong tư thế đợi chờ

Như hòn vọng phu bao năm đứng đợi

Chờ chồng về trong tiếng nhạc hoan ca

Suối Đàtông không biết có bao giờ ?

Nàng thiếu nữ vẫn ngồi trên tảng đá

Nhìn suối Đatông nước chảy hững hờ

Như mời gọi bao lượt người xuống tắm…

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi