Núi rừng Đam Rông nở hoa

Tứ Linh

Thành phố Đà Lạt, nhng ngày đầu tháng 12.2007, rn rã công vic chun b cho Festival Hoa Đà Lạt 2007. Ch ni 100 doanh nghip ngành hoa 24 tnh thành Vit Nam và by quc gia tham d cũng đủ làm cho muôn người tham quan ngây ngt trước bao v đẹp mà thiên nhiên đã trao tặng. Cũng thế, trong hai ngày 7 và 8 tháng 12, giáo phn Đà Lạt làm toát nét đẹp trong bao v đẹp tinh thn, bao hy sinh cho tha nhân trong dp kết thúc Năm Thánh kỷ nim 80 năm truyền giáo cho người dân tc, qua s kin có th được coi là chính yếu: thánh l đặt viên đá đầu tiên xây dng nhà th dâng kính Đức M Vô Nhim Nguyên Ti ti xã Đạ Tông, huyn Đam Rông vào ngày 7.12 và thánh lễ kết thc Năm thánh vào ngày 8.12.2007 tại nhà th Chính tòa Đà Lạt.

Trong dịp khai mc Năm thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tc (29.10.2006), Đức cha Phêrô Nguyn Văn Nhơn, Giám mục giáo phn Đà Lạt, ngoài vic mi gi mi người sng vic truyn giáo bng nhng gương sáng, bằng nhng vic lành thánh thin, bng vic yêu thương và phục v nhng người nghèo kh, thiếu thn vv... ngài còn ước ao xây dng mt ngôi thánh đường cho đồng bào dân tc ti xã Đạ Tông, mà theo ước mong s được khánh thành vào ngày 7.12.2007, nhưng nay lại tr thành ngày bt đầu khi công xây dng ngôi nhà th. Cách đây 80 năm, tại mt khu rng vng v, u tch, có th xem là mt nơi bị cách ly khi cng đồng, mt người ph n dân tc, bà K’Trút, được mt linh mc tr ban Bí tích Thanh ty trước khi bà qua đời vì bnh phong cùi. Trước khi nhm mt, bà thưa với v linh mc: “Ơ Bàp, trên Thiên đàng con sẽ nh đến Bàp”. V linh mc, sau đó là Giám mục, được xem như Ông Tổ ca vic truyn giáo cho người dân tc ti Giáo phn Đàlạt: Đức Cha Gioan Cát-sanh. Tròn 80 năm sau sự kin này (07.12.1927 - 07.12.2007), cũng ti mt nơi xa xôi cách thành phố Đà Lạt 135 km, mt s kin cũng din ra: Đức cha Phêrô Nguyn Văn Nhơn, Giám mục giáo phn Đà Lạt, c hành thánh l và nghi thc đặt viên đá đầu tiên xây dng nhà th ti xã Đạ Tông, huyn Đam Rông, ngôi nhà thờ được dâng kính Đức M Vô Nhim Nguyên Ti. Mt trăm hai mươi sáu linh mục triu và dòng, đông đảo tu sĩ nam n, hơn 12.000 giáo dân tham dự (trong s này, hơn 10.000 là giáo dân người dân tc ti 18 bn làng nm ri rác quanh đây và giáo dân tại xã Đạ Tông).

Đạ Tông là mt xã thuộc huyn Đam Rông. Đây là huyện mi được thành lp đầu năm 2005, nằm phía Bc tnh Lâm Đồng, bao gm 3 xã tách ra t huyn Lc Dương là Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’Rông, và 5 xã tách ra t huyn Lâm Hà là Rômen, Phi Liêng, Liêng Srôn, Đạ Kànàng, Đạ San. Đây là những xã rt nghèo, hng năm vào dịp “giáp ht”, mt phn khá ln lâm vào cnh đói.

Nếu di chuyn theo quc l 20 đến ngã ba Liên Khương, quẹo phi để vào quc l 27, ri đến ngã ba Bng Lăng lại quo phi để vào Đạ Tông, thì t Tòa Giám mc Đà Lạt đến Đạ Tông là 135 km. T ngã ba Bng Lăng đi thêm 28 km là vị trí xây dng nhà th. Đoạn 28 km sau cùng này là con đường độc đạo, hp và quanh co nguy him.

Từ Đạ Tông ra nhà th gn nht là Phú Sơn, cách 70 km. Đạ Tông có khong 3.500 giáo dân, cng thêm gn 2.500 giáo dân ca xã lân cn là Đạ M Rông và khong 500 giáo dân ca xã Đạ Long, thì vùng này có khong 6.500 giáo dân. Tt c là người dân tc thiu s gm Kơho, M Nông, Cil, ...

Sau 1975, thỉnh thong giáo dân ở 3 xã trên ra nhà th Chính tòa, Tòa Giám mc và cách riêng nhà th Cam Ly, để xưng tội và d l. Năm 1991 khi hai linh mục Grêgôriô Nguyn Quý Trung và Augustinô Phm Minh Thanh chính thc vào làm vic mc v ti giáo x Lang Biang, thì h đến Lang Biang để d l, đón nhận các bí tích và hc giáo lý (đi từ 6 gi sáng thì 4 gi chiu đến nhà th Lang Biang). Gn đây, khi con đường nha dài 30km, mi được xây dng t Đạ Tông ni vào quc l 27, thì mt phn giáo dân ra đi lễ Phú Sơn (tuy xa 70 km, nhưng đường giao thông tt).

Giáng sinh năm 2006, một thánh l đầu tiên do chính Đức cha Phêrô ch s đã được c hành ti Đạ Tông; và sau đó là thánh lễ Phc sinh trong năm 2007.

Vào ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây dng thánh đường ti Đạ Tông, khá đông bà con dân tộc phi đi bộ theo đường rng t hôm trước v tham d thánh l đặc bit này. Tt c đều rt đơn sơ, từ ánh mt hn nhiên ca các em bé được m gùi sau lưng, đến n cười móm mém ca nhng ông c, ngay c l đài cũng được dng lên t cây rng và lp tranh.

Sau phần tp hát, linh mc Giuse Nguyn Hưng Lợi, qun x Phú Sơn, cử hành nghi thc thng hi cng đồng và ban Bí tích Gii ti chung. Ng li vi cng đoàn, Đức Giám mc Phêrô nói: “... mt vùng đồi núi xa xôi, anh chị em đã trở nên con cái ca Chúa, anh ch em đã tin Chúa và giờ đây anh chị em t hp để ca ngi và cm t Chúa. Anh ch em hãy tin vào Ngài, phi biết tuân gi li Ngài dy và tiếp tc cu nguyn cho nhiu anh ch em khác ca chúng ta cũng được biết Chúa”.

Trong thánh lễ, Đức Giám mc giáo phn Đà Lạt đã chia sẻ vi cng đoàn bằng tiếng Kơho, sau đó, bằng tiếng Vit, ngài đã cho thấy công vic xây dng nhà th là vic ca Thiên Chúa và nm trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Đối vi mi người, Đức Giám mc nói rõ : “Chúa kêu gi chúng ta phi góp phn, phi biết xây dng Hi Thánh Chúa và đặc bit kêu gi chúng ta biết đi theo Chúa trong con đường hp, đi theo Chúa trong việc hy sinh và t b mình”. Đầy yêu thương trìu mến, Đức cha Phêrô nhn nhủ anh ch em dân tc: “... phi bt ung rượu, nht là rượu đế, rượu trng, nó làm hi chúng ta nhiu. Nếu chúng con mun xây dng nhà th này chóng hoàn thành, mun vic này được Chúa chúc phúc, thì như bài Phúc Âm, hãy từ b, hãy hy sinh, hãy đi vào con đường hp để theo Chúa. Cha tin vi lòng khao khát, vi đức độ ca chúng con, Chúa s nhn li và t nơi đây, tình yêu thương và ơn Cứu độ ca Chúa s ta lan ra cho mi người”.

Sau phần hip l, Đức cha Phêrô bt đầu nghi thc làm phép khuôn viên xây dng nhà thđặt viên đá đầu tiên. Linh mc Phaolô Lê Đức Huân, Tng Đại din, đã công bố văn thư của Tòa Giám mc chp thun vic xây dng này. Đức cha Phêrô nói rõ : “Viên đá đầu tiên tượng trưng cho Đức Kitô, vì vy chúng ta trân trng nghi thc này. Tin vào li Chúa Giêsu, chúng ta xây dng nhà th là xây dng Thân Th Đức Kitô, xây dng Hi Thánh ca Chúa. Phi tin vic làm này đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc phúc. Chúng ta n lc thc hin công vic này vi lòng đạo đức, trong tình yêu thương chân thành để đón nhận hng ân ca Chúa. Vic xây dng cũng giúp anh ch em Đạ Tông và vùng xung quanh được liên kết cht ch vi giáo phn, vi Hi Thánh...”

Sau thánh lễ, v đại din ca anh ch em dân tc đã bày tỏ tâm tình biết ơn Đức Giám mc giáo phn Đà Lạt, các tu sĩ nam n và khách mi đã hiện din trong thánh l này. V đại din cũng ha s nghe li dy ca Đức Giám mc giáo phn để có th sng tt hơn. Mười hai gi trưa, thánh lễ và nghi thc kết thúc, nhng vòng hoa được bà con trao tng. Mi làng t tp li để chun b ăn trưa, những nhóm bn tr quây qun ca hát quanh Đức Giám mc Phêrô Nguyn Văn Nhơn...

Ngày hôm sau, 8.12.2007 lễ Đức M Vô nhim Nguyên ti, ti nhà th Chính tòa Đà Lạt, Đức cha Phêrô Nguyn Văn Nhơn cử hành thánh l đồng tế kết thúc Năm Thánh. Cùng đồng tế vi Đức cha Phêrô, có gn 60 linh mc, rt đông tu sĩ nam n các Hi Dòng và hơn 1.000 giáo dân trong Giáo phận cùng v tham d thánh l này. Trong li đầu thánh l, Đức cha Phêrô đã mời gi mọi người mang ly tâm tình t ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho Giáo phận, đặc bit trong Năm Thánh Truyền giáo va qua. Bế mc không có nghĩa là chm dt, nhưng với nhng gì mi người đã được lãnh nhn, hãy lên đường, hãy ra đi để tiếp tc mang tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho mi người. Năm Thánh kết thúc vi nhiu s kin được ghi nhn: thêm các Giáo x mi, thêm nhng ngôi nhà th mi và nht là, thêm được rt nhiu người nhn biết và tin theo Chúa. Đời sng Đạo như được tiếp sc với Hng Ân Năm Thánh, mà nếu được tn mt nhìn thy hình nh gn 10.000 người dân tc tham d thánh l Đặt viên đá đầu tiên xây dng Nhà th Đạ Tông ngày hôm qua, 07.12.2007, mi người s nhn ra được Đức tin mnh m và lòng khát khao ca nhng người vn được gi là “con ca rng núi”. Ging trong thánh l, Đức cha Phêrô mi gi mi người hãy bt đầu mt giai đoạn mi, chun b và hướng v Đại Năm Thánh 2010, năm kỷ nim 50 năm thành lập Hàng Giáo phm Vit Nam, 50 năm sinh nhật ca Giáo phn Đà Lạt.

 

 

Trích báo Công Giáo Và Dân Tộc

số 1637-1638, tuần lễ từ 21/12 đến 27/12/2007

 

Mục Lục Năm Thánh Giáo Phận