Hình Ảnh Đức Giám Mục Giáo Phận Làm Phép Nhà Xứ,
Nhân Dịp Các Thiếu Nhi Rước Mình Thánh Chúa Lần Đầu Gx ĐạTông.
16-11-2008

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, ĐàlạtVề Trang Mục Lục