GIÁO SỞ HÀ ÐÔNG

Hà Ðông thuộc khóm Ðông Tĩnh, nằm về phía Bắc Thị xã Dalat, là một trong vài địa sở kỳ cựu nhất của Dalat. Lớp dân cư đầu tiên của ấp này là 33 người thuộc Tỉnh Hà Ðông, Bắc Phần, vào năm 1937, nhờ sự can thiệp của Ông Võ Hiển Hoàng Trọng Phu, để trồng rau cho công chức và quân đội Pháp. Họ cũng là những người đầu tiên khai sinh nghề trồng rau cải Dalat, góp công trong việc xây dựng kinh tế thành phố này.

Về mặt tôn giáo, Hà Ðông trở thành giáo sở từ năm 1950 do cha Gérard Gagnon Dòng Chúa Cứu Thế. Lúc đó chỉ mới có 3 gia đình công giáo, tổng cộng 10 người, nhà thờ chưa có và các thánh lễ chỉ được cử hành tại tư gia. Từ khi có linh mục, một số gia đình công giáo về thêm và năm 1951, cha Gagnon và bà con giáo dân đã làm một nhà nguyện nhỏ. Hiện nay nhà nguyện này không còn được sử dụng nhưng vẫn còn đó. Năm 1952, cha Gagnon trở về Hà Nội và cha Benoit DCCT đến tiếp nối. Cha đã xây một trường tiểu học và nhờ các nữ tu MTG Hà Nội coi sóc. Ngôi nhà này hiện nay vẫn còn thuộc quyền sử dụng của giáo sở. Năm 1956, giáo sở này bước vào một giai đoạn mới khi cha Phaolô Lê Quang Lịch được cử về làm cha xứ. Cha đã làm nhà xứ và trong suốt 10 năm cha đảm tách, Hà Ðông có thánh lễ thường xuyên mỗi ngày. Ðến năm 1966, vì tuổi già, cha xin về hưu. Giáo sở lại trực thuộc giáo xứ Thánh Mẫu do cha Mạnh Trọng Bích phụ trách. Năm 1970, một nhà thờ mới được chính bà con giáo dân cùng hợp với cha xứ Thánh Mẫu xây dựng. Sau thời gian này, với sự có mặt của Tiểu chủng viện Simon Hòa Dalat, các cha Tiểu chủng viện đã thay nhau xuống làm lễ. Sau năm 1975, giáo sở lại được trao cho các cha chủng Viện Minh Hòa phụ trách.


Hạt Đàlạt