GIÁO XỨ HÒA PHÁT

Giáo xứ Hòa Phát được thành lập do quyết định ký ngày 3-6-1973 của TGM Dalat, nhằm ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cùng lúc với quyết định thành lập một số giáo xứ mới trong hạt Bảo Lộc, như Chân Lộc, Thiện Lộc. Theo Quyết định này, lãnh thổ của giáo xứ gồm họ Thánh Phaolô, họ Ðức Mẹ Vô Nhiễm và một phần (13 gia đình) họ Thánh Giuse thuộc xứ Thánh Tâm Lộc Phát (là xứ Mẹ); đồng thời cha xứ tiên khởi là cha Giuse Trần Thành Công lúc đó đang làm phó xứ Tân Bùi.

Ngày 15-8-1973, cha về nhận xứ và dâng Thánh Lễ đầu tiên với sự chủ trì của cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khấn, quản hạt, và sự tham dự của hầu hết các linh mục trong hạt. Trước Thánh Lễ, cha Giuse Nguyễn Ðức Tụng, quản xứ Thánh Tâm (xứ Mẹ) tuyên đọc sắc lệnh thành lập giáo xứ mới. Ðể ghi nhớ ngày vui mừng này, giáo xứ tuyên nhận Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm Bổn Mạng của mình.

Hai tháng sau ngày nhận xứ, cha xứ ấn định lại các khu họ để chuẩn bị bầu ban Hành Giáo đầu tiên:

 • Phía Bắc: giáo khu Hòa Nghĩa, bổn mạng Ðức Mẹ Vô Nhiễm (8-12)
 • Phía Nam: giáo khu Hòa An, bổn mạng là Thánh Phaolô trở lại (25-1)
 • Trung tâm: giáo khu Hòa Thiện, bổn mạng là Thánh Giuse (19-3)

  Cuối năm 1977, sau lễ Các Linh Hồn, giáo xứ khởi công xây cất nhà thờ mới và nhà xứ trên diện tích đất rộng hơn một mẫu tây do các ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phạm Văn Tiêu, Nguyễn Văn Mão bán nhượng, và Ông Nguyễn Văn Chính dâng cúng. Sao gần 10 năm kiến thiết, ngôi nhà thờ dài 32 mét, rộng 16 mét, phòng áo 6mxm chưa xong hẳn. Ngày 5-6-1983, giáo xứ nhận được qua TGM một quả chuông. Năm 1985, số giáo dân ban đầu của giáo xứ là 1235 người đã lên đến trên 2000 người. Hòa Phát đã trở thành một trong những giáo xứ trung bình của Giáo Phận, và đã đóng góp cho Hội Thánh 3 linh mục và 5 nam nữ tu sĩ.

  Hiện nay giáo xứ được cha Antôn Nguyễn Ðình Uyển dẫn dắt.

  Thiệp mời dự lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ Giáo xứ Hòa Phát, Giáo hạt Bảo Lộc
  Thêm Sức Tại Giáo xứ Hòa Phát


  Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà