GIÁO XỨ KAÐÔ (Lạc Hòa)

Giáo xứ Kađô nằm về hướng tay mặt quốc lộ nối liền Fimnom với Phan Rang (nếu đi từ Fimnom xuống) và cách Lạc Lâm chừng 7 cây số. Trong giai đoạn đầu, khi Lạc Lâm đã thành một xứ đạo lớn (từ cuối năm 1954), Kađô chỉ mới là một thôn mà dân cư toàn là người ngoại giáo. Chỉ từ năm 1965, Kađô mới có sự hiện diện của người Công Giáo, khi 9 gia đình công giáo, vì sinh kế, đã từ mấy nơi khác nhau tìm đến Kađô. Sau họ, một số gia đình khác từ xứ Lạc Lâm, rồi từ Kampuchia hồi hương, đã đến. Từ đó Kađô, được coi như giáo họ của Lạc Lâm thời Cha Thomas Thể làm quản xứ Lạc Lâm. Thỉnh thoảng, giáo họ đã được các cha từ Lạc Lâm đến dâng thánh lễ và ban các bí tích.

Cũng năm 1965, nhân dịp được Ðức Giám Mục Giáo Phận là Ðức Cha Simon Hòa về thăm, giáo dân đã xin Ðức Cha cho giáo họ một linh mục. Ngài hứa hai năm sau sẽ đáp ứng nguyện vọng ấy. Nhưng may mắn thay, chỉ một năm sau, giáo họ đã được Ðức Cha cử cha Joachim Vũ Tuấn Tú từ xứ Bùi Hiệp (Tam Hiệp, Biên Hòa) về phụ trách. Ngày 1-5-1966 là ngày Ðức Cha chọn để nâng giáo họ thành giáo xứ, lấy bổn mạng là Thánh Giuse Thợ, và đặt tên là giáo xứ Lạc Hòa (ghép bởi tên của giáo xứ mẹ là Lạc Lâm và tên thánh của Ðức Cha là Simon Hòa). Lúc này, giáo xứ được 40 gia đình công giáo Việt Nam và một số gia đình công giáo hồi hương từ Kampuchia.

Qua năm 1968, giáo xứ Lạc Sơn được thành lập, cha Vũ Tuấn Tú được cử kiêm nhiệm cả hai nơi.

Ðến năm 1973, Cha Tú giới thiệu cha Gioan B. Nguyễn Văn Khang với cha chính địa phận là Cha Phaolô Ðậu, và từ ngày 07-07 năm ấy, cha Gioan B. Khang được cử về đảm trách giáo xứ cho đến nay.

Hiện nay, giáo xứ có chừng 150 gia đình công giáo và số giáo dân gần 1000 người.


Hạt Đơn Dương