GIÁO SỞ KA ÐƠN

Gíáo sở Ka Ðơn là giáo sở mở màn cho năm 1991. Ðây là một vùng kinh tế mới thuộc huyện Ðơn Dương, ở sâu trong rừng, cách Kađô chừng 8 cây số, nằm ở phía tay mặt quốc lộ (nếu đi từ ngã ba Fimnom về Ðơn Dương). Vùng kinh tế mới này được hình thành từ thập niên 70. Dân cư gồm một số người dân tộc ở đia phương - một số người từ các nơi thuộc huyện Ðơn Dương- một số người từ Bắc Việt vào. Vì nhu cầu tôn giáo, giáo dân tự động nhóm họp một cách bán chính thức để đọc kinh cầu nguyện. Thỉnh thoảng cha Nguyễn Văn Khang, từ giáo xứ Lạc Hòa, Kađô vào giúp đỡ.


Ngày 2-1-1991, giáo sở được phép chính thức sinh hoạt. Cha Alexis Tống Phước Hậu, dòng Lazaristes, được đặt làm cha xứ tiên khởi. Trong một thời gian ngắn, cha đã xây cất xong ngôi nhà thờ bằng khung sắt tiền chế để hàng ngày phục vụ nhu cầu tôn giáo của chừng hơn 4000 giáo dân Kinh và Dân Tộc.

Dòng Nữ Tu Đaminh Rosa Lima Khám Bệnh và Phát Thuốc Thiện Nguyện tại Ka-đon, Gp. Đàlạt
Lễ Thêm Sức Tại Kađơn.


Hạt Đơn Dương