GIÁO XỨ THẠNH MỸ (M'Lon)

Trước năm 1958, tại Thạnh Mỹ, đã có một số gia đình công giáo người Kinh và người Dân Tộc. Nhưng lúc đó chưa có linh mục nào thường trú để coi sóc họ. Vị linh mục đầu tiên đã tới Thạnh Mỹ dâng Thánh Lễ là cha Phaolô Nguyễn Văn Bình khi đó là cha xứ Cầu Ðất (giáo xứ này kéo dài tới Bắc Hội).

Năm 1957, Cha Francois Daricau được cử đến địa phương nghiên cứu việc truyền giáo cho đồng bào Dân Tộc. Cha đã xây dựng một nhà nguyện, và năm 1958 cha đến sống luôn tại Thạnh Mỹ. Từ khi đến, chẳng những cha lo cho người K'Ho ở M'lon mà còn lặn lội vào nhiều buôn làng trong vùng như D'rơn, RơLơm, Kađô, Karangchớ. Năm 1960, cha được thêm cộng sự viên khi các Nữ Tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ đến sinh sống tại M'lon, vừa giúp cha tại nhà thờ và ở các buôn làng, vừa đảm trách công tác y tế xã hội như trạm xá Thạnh Mỹ, trường Tiểu Học Thánh Gia, ký túc xá dành cho người Dân Tộc. Rồi năm 1970, cha Henri Jourdain (MEP) cũng đến phụ tá, đặc biệt trong lãnh vực kỹ thuật, xây dựng, canh tác. Năm 1973 lại có cha Phêrô Võ Trung Thành đến làm phó xứ, đặc trách giáo sở Mrang. Cha Thành đã dựng một nhà nguyện tại giáo sở này.

Năm 1975, cha Francois Daricau trở về Pháp, Cha Thành được bổ nhiệm về giáo xứ An Hòa huyện Ðức Trọng. Ngày 3-5-1975, Ðức Tân Giám Mục Giáo Phận cử cha phêrô Tạ Ðình Vui, dòng Phanxicô, đến Thạnh Mỹ, phụ trách nhà thờ Thạnh Mỹ Mlon, đồng thời kiêm nhiệm giáo xứ Suối Thông. Tháng 11-1975, Ðức Cha cử cha Ðaminh Nguyễn Ngọc Ðễ, quản sở Lạc Thạnh, phụ trách nhà thờ Thạnh Mỹ thay cha Vui. Nhưng đầu năm 1976, khi cha Antôn được chính quyền cho phép đến Suối Thông, Ðức Cha lại trao nhà thờ Thạnh Mỹ cho anh em Phanxicô Suối Thông. Từ đó hai cha Vui và Chúc thay nhau lo cho giáo xứ, với sự cộng tác của thầy phó tế Ðaminh Hiếu từ Suối Thông đến vào các ngày Chúa Nhật.

Tháng 5-1977 chính quyền huyện Ðơn Dương dời về Thạnh Mỹ. Nhà xứ và nhà các nữ tu được chuyển nhượng cho chính quyền và được xây cất một ngôi nhà mới tại một địa điểm khác. Cuôi năm 1977, nhà thờ được xây xong tại một khu đất nhỏ nằm trong thôn Mlon của người Dân Tộc và trở thành nơi thờ tự của đồng bào công giáo thuộc hai thôn Thạnh Mỹ và Mlon cũng như đồng bào Kinh và Dân Tộc từ các nơi kinh tế mới phụ cận tuôn về dự lễ Chúa Nhật.

Sau khi chuyển nhượng cơ sở, các nữ tu cũng xây dựng một cơ sở mới ở một địa điểm khác. Hiện nay các nữ tu tiếp tục phục vụ nhà thờ và anh chị em giáo dân. Riêng hai cha Vui và Chúc, vào ngày 15-2-1985, đã từ giã miền đất Ðơn Dương trở về tu viện Phanxicô Du Sinh, Dalat.

Ðể tiếp nối công việc của hai cha, cha Nguyễn Văn Khang, cha xứ Kađô, đã được cử phụ trách nhà thờ Thạnh Mỹ và vào các ngày Chúa Nhật hoặc lễ trọng, cha đến cử hành thánh lễ và các bí tích cho giáo dân. Hiện nay Mlon lại do cha xứ Suối Thông phụ trách. Cuối năm 1991, ngôi nhà thờ mới của giáo xứ được khởi sự xây cất ở cách khu vực nhà thờ cũ chừng nửa cây số.

Sinh Hoạt Trong Giáo Phận Đơn Dương
Giáo Xứ MLon - Thạnh Mỹ Mừng Lễ Bổn Mạng


Hạt Đơn Dương