GIÁO HỌ NAM BAN

Sau 1975 , vùng đất nằm phía Ðông Bắc huyện Ðức Trọng ,tỉnh Lâm Ðồng, được Chính quyền trung ương chọn làm địa điểm giãn dân cho Thủ Ðô và các vùng phụ cận Thủ Ðô. Từ đó hình thành khu Kinh tế mới Hà Nội, trực thuộc Trung ương.Theo làn sóng người tìm đất đai sinh sống, một thiểu số gia đình Công Giáo đã tới đây.

Những năm đầu : 1976-1986, chưa có một sinh họat tôn giáo công khai nào, vì chưa nhận biết nhau và chưa được phép. Các gia đình chỉ đọc kinh riêng, và thỉnh thỏang theo đường rừng đi tắt về phía Cam Ly ,Ðà Lạt ,lên Nhà Thờ Chánh Tòa... hoăc ra An Hòa, Thanh Bình... tham dự Thánh lễ và lãnh các Bí Tích.

Khu Kinh tế mới Hà Nội phát triển lên, và các địa điểm hành chánh được thiết lập : Tính từ phía Ðông Bắc (giáp Ðà Lạt) là Xã Mê Linh, Xã Ðông Thanh, thị trấn Nam Ban, rồi đến xã Gia Lâm (giáp Ðức Trọng). Quyền hành chánh được chuyển giao cho Huyện mới Lâm Hà, thuộc tỉnh Lâm Ðồng. Bà con giáo dân dần dần quen biết và bắt đầu sinh họat đạo chung với nhau.

Năm 1989, Thánh Lễ đầu tiên mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức tại nhà riêng của một giáo dân tại xã Mê Linh, do Cha Giuse Ðinh lập Liễm cử hành. Từ đó, mỗi năm có được vài Thánh Lễ cùng một cách thức.

Năm 1990, Cha Giuse Nguyễn hưng Lợi (quản xứ Phú Sơn) thay thế Cha Giuse Liễm.

Năm 1992, Cha Giuse Nguyễn văn Khấn (phụ tá Phú Sơn) phụ trách mục vụ tại đây. Ngày 25.09.1992 Chính Quyền ra Thông Báo chấp thuận đơn xin làm Nhà Nguyện tại Nam Ban. Từ đó có Thánh lễ thường xuyên vào mỗi Chúa Nhật.

Ngày 13.06.1998 Chính quyền quyết định cho phép xây dựng Nhà Nguyện.

Ngày 13.09.1998 Ðức Giám Mục Giáo phận, Phêrô Nguyễn văn Nhơn đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Thánh Ðường.

Ngày 28.10.1999 Lễ khánh thành và cung hiến Thánh Ðường tước hiệu Thánh Phaolô Tông đồ, được Ðức Giám Mục Giáo phận cử hành.

Họ Giáo hiện nay có khỏang 2200 giáo dân (1400 Kinh + 800 Thượng), chia làm 5 khu giáo : 3 khu Kinh và 2 khu Thượng. Trên dân số địa phương chừng 30.000, tỷ lệ Giáo dân là 7,33%.

ÐỨC GIÁM MỤC BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI NAM BAN


Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà