Nhà Thờ Nghĩa Lâm

Đại Lễ Mừng 50 Năm Giáo Xứ Nghĩa Lâm Thành Lập
Giáo Xứ Nghĩa Lâm hạt Đức Trọng: 50 Năm Hình Thành & Phát Triển Giáo Xứ
Lễ Bổn Mạng Của Giáo xứ Nghĩa Lâm 2000.


Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà