GIÁO XỨ TAM BỐ

Giáo xứ Tam Bố nằm giữa Gia Lành và Lang Hanh, thuộc huyện Di Linh. Xã Tam Bố là xã chỉ mới được thành lập từ năm 1984. Trước 1975, miền này có hai xã: Xã Ðại Hiệp cho người Kinh và xã Ðăng Gia cho người Dân Tộc, xã này chạy dài từ cầu Gia Lành cho đến chân cầu Ðại Ninh. Sau năm 1976 xã Gia Hiệp lại tách thành hai xã: Gia Hiệp và Tam Bố.

Về mặt tôn giáo, cho tới năm 1972, các buôn dân tộc trong xã Ðăng Gia cũ (nay thuộc về các xã Gia Hiệp, Tam Bố và Ninh Gia) thuộc về trung tâm công giáo dân tộc Di Linh. Ngày 25 tháng 12-1972, Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cử cha Giuse Phạm Minh Sơn về Gia Lành để truyền giáo cho các buôn dân tộc này.

Vào cuối năm 1973, các buôn dân tộc sống tập trung tại Gia Lành do chiến sự, bắt đầu di chuyển về các buôn làng cũ. Với sự chấp thuận của Tòa Giám Mục, Cha Sơn cũng sửa soạn giấy tờ, đất đai, nhà cửa và di chuyển về Tam Bố vào đầu năm 1975.

Trước đó, cha đã liên hệ với hai dòng họ ông K'Dơ và ông K'Síu, xin hai dòng họ nhượng một khu đất để sau này làm nhà thờ Tam Bố. Ngày 24-09-1973, họ đã làm giấy sang nhượng và được chính quyền xã, quận nhận thực.

Năm 1974 khởi công làm nhà thờ. Ðầu năm 1975, nhà thờ Tam Bố được xây cất xong với kích thước 6mx16m, vách ván mái tôn.

Giáo xứ Tam bố hiện nay gồm số giáo dân thuộc xã Tam Bố, bao gồm các thôn Hiệp Thành (người Kinh), thôn 4 - thôn 5 (người Dân Tộc).

Trước đây, giáo xứ cũng có hai nhà thờ phụ là nhà thờ Gia Lành và nhà thờ Lang Hanh.

Về việc khởi công xây dựng nhà thờ giáo xứ Tam Bố, Di Linh
Hình Ảnh Về việc khởi công xây dựng nhà thờ giáo xứ Tam Bố, Di Linh


Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà