GIÁO SỞ TÂN RAI-MINH RỒNG

Giáo sở Tân Rai-Minh Rồng, cùng với giáo xứ Quảng lâm, nằm trong xã Lộc Thắng, cách xã Lộc Phát chừng 9-10 cây số về phía Bắc.

Giáo sở này được thiết lập vào năm 1959, khi miền này chỉ nguyên có người Dân Tộc sinh sống, với mục đích ra giảng Tin Mừng cho họ theo thao thức của Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền. Giáo sở này là cơ sở tôn giáo đầu tiên từ đó phát xuất việc truyền giáo cho người Dân Tộc đến những nơi khác trong toàn huyện Bảo Lộc (kể cả Madagui). Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa là người đầu tiên được cử đến phụ trách giáo sở và công việc truyền giáo cho người Dân Tộc.

Lúc mới đến, cha đã dựng một căn nhà trung bình ngay trên đỉnh đồi Tân Rai. Ít lâu sau, vì chiến tranh, căn nhà này được dỡ đi và cha đã dựng một ngôi nhà khác nhỏ hơn ngay giữa buôn, rất gần với dân chúng. Thời gian này, cha được sự cộng tác của một số giáo dân người kinh từ các giáo xứ lân cận hoặc từ vài nơi xa. Họ tích cực giúp cha trong việc dạy giáo lý, dạy cắt may, dạy học, hớt tóc, khám bệnh phát thuốc cho người Dân Tộc.

Ngày 18-2-1961, một gia đình dân tộc đầu tiên lãnh bí tích Thánh Tẩy. Từ đó dần dần có những người khác xin vào đạo. Năm 1967, sau khi đã đặt những cơ sở đầu tiên cho trung tâm Madagui dưới đèo Bảo Lộc, cha cho dựng thêm ngôi nhà nguyện tại Minh Rồng, hiện nay vẫn còn.

Tới ngày 3-6-1973, ÐGM Giáo Phận cử thêm cha Phêrô Lê Ðức Huân làm phụ tá. Ðây là lúc có hơn mười ngàn người Dân Tộc Stiêng từ Bình Long tới Tân Rai. Cũng trong năm này, các chị Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đến mở Ký Nhi Viện và giúp phát triển về xã hội. Cơ sở của các chị hiện nay trở thành bệnh xá phục vụ cho đồng bào hai xã Lộc Ngãi và Lộc Thắng.

Vì là nền móng đầu tiên của công cuộc truyền giáo cho người dân tộc tại huyện Bảo Lộc, giáo sở này đã nhận được nhiều sự quan tâm thăm nom, giúp đỡ. Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, rồi cha Nhiếp Chính Phaolô Nguyễn Văn Ðậu đã nhiều lần tới thăm và tận tình giúp đỡ giáo sở. Năm 1974, nhân dịp sang thăm Giáo Hội Việt Nam, chính Ðức Hồng Y Rossi đã cùng với Ðức Khâm sứ, Ðức Tổng Giám Mục Sài Gòn, Ðức Giám Mục Nha Trang đến chúc lành cho giáo sở và giúp làm một nhà nguyện mới, dài 20m, rộng 7m, nằm giữa hai sắc dân K'Ho và Stiêng như một gạch nối cần thiết.

Năm 1975, giáo sở có nhiều thay đổi: số 10000 người Stiêng trở về Bình Long, trong số đó mới chỉ có một người tân tòng. Bù lại, giáo sở được tiếp nhận những người giáo dân dân tộc từ xã Lộc Sơn, từ trung tâm công giáo Thượng Bảo Lộc, cũng như một số giáo dân người kinh từ Quảng Ngãi vào sinh sống, hoặc từ miền Bắc vào làm việc tại các nông trường Minh Rồng, Bảo Lộc.

Năm 1976, giáo sở được phép tập trung các cơ sở tôn giáo vào một chỗ như hiện nay. Ngày 17-4-1977, ngôi nhà nguyện làm năm 1974 bị hư hại nặng vì một cơn lốc và ngày hôm sau bị sập, khi một số giáo dân đang sửa chữa. Tai nạn này khiến cha Huân không còn được phụ trách giáo sở về mặt tôn giáo, và từ cuối tháng 2-1985 giáo sở không còn thánh lễ. Ngày 19-5-1990 cha Huân được thi hành nhiệm vụ trở lại.

Giáo Xứ Tân Rai đón ChaTân Quản Xứ
Hình Giáo Xứ Tân Rai đón Cha Tân Quản Xứ
Sinh Hoạt Giới Trẻ Giáo Xứ Thượng TÂN-RAI


Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà