GÍAO XỨ THANH XUÂN

Giáo xứ Thanh Xuân ban đầu là một họ lẻ của giáo xứ Tân Thanh. Sự hình thành của nó bắt đầu từ năm 1956, khi một số giáo dân Thanh Hóa, thuộc xứ Tân Hải cũ ngoài Bắc đang định cư ở Tân Thanh đi sâu hơn về phía rừng rậm, đất rộng và phẳng, mở ra họ Thanh Hải (còn gọi là họ Ðồi Voi) ở quanh khu vực Ðồi Voi. Họ dựng lên một nhà nguyện bằng gỗ lợp tranh và được Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khấn lúc đó làm quản lý cơi trại Nhà Chung Thanh Hóa ở Ðồi Voi ngày ngày đến cử hành thánh lễ. Vì số giáo dân ngày càng tăng, lên đến 600 người, và theo nguyện vọng của họ, ngày 15-6-1960 Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cho thiết lập xứ mới tách ra khỏi Tân Thanh và đặt tên là Thanh Xuân, giao cho cha G. B. Nguyễn Văn Khấn làm quản xứ.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, cha xứ chọn một địa điểm bên nhà nguyện cũ, diện tích chừng 3 mẫu Tây, để làm nhà thờ , trường học và nhà xứ. Cha khởi công làm một trường tiểu học, dài 23m, rộng 9m, đủ cho các em chia nhau học hai buổi. Tháng 9-1960, trường khai giảng niên khóa đầu tiên do các nữ tu MTG Tân Thanh hàng ngày đi bộ lên dạy học.

Sang năm 1961, ngôi nhà thờ cột gỗ tường cây, dài 36m rộng 11m, được xây cất và ngày 3-12 năm đó được Ðức Cha về làm phép.

Năm 1962, số người từ Tân Thanh vào đông thêm, cha lại cất ngôi nhà dài vừa làm lớp học vừa làm hội trường xứ. Từ niên khóa 1962-1963, có 6 nữ tu lên ở hẳn trên phòng đầu nhà mới để dạy học và dạy kinh bổn. Cha xứ cũng bỏ trại Nhà Chung lên ở tại nhà mặc áo cho đến khi hoàn thành nhà xứ vào năm 1965. Năm 1970, với sự cộng tác của giáo dân, cha đã xây cất thêm một ngôi nhà dùng làm phòng đọc sách cho thanh niên, một phòng phát thuốc và một phòng hộ sinh.

Năm 1971, một ký nhi viện dung nạp được 50 đến 60 em, đồng thời cũng là nơi làm tu viện MTG Thanh Xuân được xây cất. Cùng với đà kiến thiết các cơ sở, giáo xứ cũng gia tăng mau chóng về con số giáo dân, lúc đầu toàn là người gốc Thanh Hóa, dần dần cũng có nhiều người thuộc các nơi khác, nhất là Phát Diệm.

Sau năm 1975, dân chúng công giáo các nơi lại đổ về làm ăn sinh sống, trong số đó có một đợt người từ xứ Kẻ Rừa, Thanh Hóa, khiến số nhân danh của xứ lên đến 2000 người.

Ngày 26-10-1985 cha Gian Baotixita Khấn qua đời và được an táng bên cạnh nhà thờ giáo xứ dưới sự chủ tọa của Ðức Giám Mục Giáo phận và sự hiện diện của đông đảo các linh mục, tu sĩ, giáo dân.

Ðến ngày 12-1-1986, cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên về làm quản xứ.

Ngày 14-5-1987: khởi công xây cất nhà thờ mới. Năm 1989 cha Ðaminh Phạm Xuân Uyển được cử về phụ tá cha xứ. Năm 1996 Khi nhà thờ xứ Thanh Xuân vừa hoàn tất. Vì nhu cầu mục vụ cấp bách TGM chuyển cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên về làm chánh xứ Bảo Lộc thay thế Cha Giuse Vương Văn Ðiền vừa qua đời. Giáo xứ Thanh Xuân được giao lại cho cha Dương Ngọc Châu làm quản xứ.

  • Thêm Sức Tại Giáo xứ Thanh Xuân
  • Các Cha Tân Quản Xứ Tại Giáo Hạt Bảo Lộc
  • Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và Rước Lễ Bao Đồng Của Giáo Xứ Thanh Xuân, Bảo Lộc
  • Ðức Giám Mục Giáo Phận Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Ðức Thanh Và Thanh Xuân
    Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà