GIÁO XỨ THIỆN LỘC

Khoảng năm 1972-1973, sau khi giáo khu Blach được tách rời để thành xứ Phúc Lộc, giáo xứ Bảo Lộc vẫn còn quá rộng và đông. Bởi đó, Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền và cha Tổng Ðại Diện Phaolô Nguyễn Văn Ðậu quyết định thành lập 3 xứ: Mỹ Lộc, Thiện Lộc và Chân Lộc.

Ranh giới giáo xứ Thiện Lộc được ấn định là: phía nam đường thẳng phía bưu điện, phía đông giáp đồn điền trà Bichenée, phía bắc đến Kơnhinhđa, phía tây giáp xứ ThánhTâm (Lộc Tiến). Cha Phêrô Lê Quang Nhung được đặt làm cha xứ tiên khởi. Bổn Mạng của giáo xứ là Các Chân Phước Việt Nam. Số giáo dân lúc đó được khoảng 90 gia đình với 500 người. Số này vào những năm sau đó đã tăng lên dần. Cho đến năm 1975, một số bỏ đi nơi khác.

Cũng vào giữa năm 1975, sau khi cha xứ vắng bóng, cơ sở giáo xứ Thiện Lộc được rời sang Trung Tâm Công Giáo Thượng và cha Laurensô Phạm Giáo Hóa, phụ trách trung tâm đó, được bổ nhiệm làm cha xứ thay cha Phêrô Nhung.

Nhà nguyện của Trung Tâm trở thành nhà thờ mới của giáo xứ. Vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua năm 1982, nhà thờ mang tước hiệu là Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi này đã được làm phép trọng thể cùng với bàn thờ.

Dưới thời cha Laurensô Hóa, giáo xứ sinh hoạt sầm uất, giáo dân đi dự các ngày Lễ Chúa Nhật khá đông và đầy đủ. Chỉ có các giáo dân người dân tộc từ năm 1975 dần dần trở về làng cũ của họ ở cách xa Trung Tâm để làm ăn, do đó ít có điều kiện đến nhà thờ xứ và cha xứ cũng không còn đến với họ được.

Năm 1985, giáo xứ có 3 giáo khu (Truyền Tin, Giáng Sinh và Thánh Gia) và gồm khoảng hơn 100 gia đình với ngót 700 giáo dân. Ngoài ra, còn có một số công nhân công giáo làm việc trong khu vực xứ.

Năm 1991, nhà thờ và cơ sở vật chất của giáo xứ được xây dựng ở một địa điểm mới cách địa điểm cũ gần một cây số. Hiện nay, cha xứ là Cha Giuse Trần Thành Công.

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Thiện Lộc


Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà