GIÁO XỨ THƯỢNG THANH

Cuối năm 1954, một số đồng bào công giáo từ miền Bắc đến sinh sống tại xã Lộc Thanh ngày nay và thành lập nên một trại định cư. Ngày 22-11-1954, đúng ngày lễ Chúa Kitô Vua, Cha Bernado Ðỗ Anh Huynh được Bề Trên địa phận gốc Thanh Hóa bổ nhiệm làm trại trưởng đầu tiên. Tiếp theo sau là cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khấn. Ðây là lúc giáo xứ Thượng Thanh được thành hình.

Cùng với giáo dân đang nỗ lực ổn định cuộc sống trên miền đất lạ, cha đã dựng lên được một nhà nguyện tạm, một nhà xứ tạm, đồng thời cũng cất lên một trường học vừa dạy chữ vừa dạy giáo lý cho trẻ em.

Tháng 9-1955 cha rời xứ sang xứ Tân Thanh đảm nhận việc kiến thiết trường sở và hợp thức hóa thủ tục giấy tờ. Từ đó, giáo xứ Thượng Thanh đã trải qua nhiều đời linh mục phụ trách như:

 • Cha Giuse Nguyễn Thái Hữu, 1955-1956
 • Cha Vinh Sơn Trương đình Thục, 1956-1960
 • Cha Laurensô Ðỗ Ngọc Giá, 1960-1961
 • Cha Gioan Hà Ðức Toán, 1961-1964
 • Cha Micae Ngô Ðức Cường, 1964-1971 (kiêm nhiệm hai xứ Tân Thanh và Thượng Thanh)
 • Cha Anrê Trần Văn Hóa, từ tháng 07-1971

  Về cơ sở vật chất, theo với nhu cầu của một giáo xứ ngày càng phát triển hoặc cùng đà tiến chung của giáo dân, giáo xứ đã lần lượt xây dựng được một ngôi nhà thờ khang trang, một nhà xứ rộng rãi, một trường học, một hội quán và một Ðài Ðức Mẹ vừa kiên cố vừa đẹp đẽ.

  Ðến năm 1985, số giáo dân chừng 700 người lúc ban sơ đã lên tới 300 gia đình gồm 1650 người. Giáo xứ sống đạo trong sự ổn định sốt sắng, và đã đóng góp cho Hội Thánh được 2 Ðại chủng Sinh và 12 nữ tu. Năm 1989, nhà thờ xứ đã được cung hiến.


  Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà