GIÁO XỨ SUỐI THÔNG

Cùng mang tên Suối Thông có hai thôn: Suối Thông A là một thôn Dân Tộc đã được thành lập trước, và thôn Suối Thông B cho người Kinh. Thôn này được thành lập từ năm 1965, khi cụ Nguyễn Như Huệ (công giáo) và một số người từ Dalat, từ Lạc Lâm đến xin khai hoang lập ấp. Sau họ, có nhiều gia đình Việt Kiều từ Campuchia cũng đến khai phá đất đai cày cấy.

Ngay khi vừa đến khai phá, cụ Huệ và những người công giáo đã dành sẵn một khu vực để làm nhà thờ trong tương lai. Trong thời gian chưa có nhà nguyện, các Thánh Lễ chỉ được cử hành tại tư gia, lúc đầu do cha xứ Tùng Nghĩa (hàng tuần đến dâng thanh lễ tại Bắc Hội cũng đến dâng Thánh Lễ tại đây vào các ngày Chúa Nhật), về sau do cha Phùng Cảnh phụ trách việc nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi và đang có đất tại đây. Có lúc, giáo dân lại xin cha Vũ Tuấn Tú, cha xứ Lạc Sơn đến giúp.

Năm 1969, bà con góp công góp sức xây dựng một ngôi nhà nguyện.

Năm 1973, cha Bề Trên địa phận cử cha Phêrô Ðào Ðức Ðiềm, nguyên phó xứ Chánh Tòa Dalat, đến coi sóc giáo xứ. Về nhận chức, cha đã tu sửa nhà nguyện, xây dựng nhà xứ, mở trường tiểu học và ký nhi viện.

Tháng 5-1975, Ðức Tân Giám Mục Giáo Phận đã cử cha Phêrô Tạ Ðình Vui, Dòng Phanxicô, đến phụ trách Suối Thông kiêm M'lon Thạnh Mỹ.

Ðến tháng 12 -1975, một nhóm nữ tu Phan Sinh Thừa sai từ M'lon đến ở tại Suối Thông. Rồi tháng Giêng 1976, cha Antôn Nguyễn Văn Chúc, dòng Phanxicô Dalat, cũng được cử đến làm cha phó, cùng với 2 tu sĩ Phanxicô khác.

Với ưu tư gầy tạo giáo xứ thành một cộng đoàn Kitô Hữu thể hiện trọn vẹn tinh thần của các tín hữu tiên khởi tại Giêrusalem, hai cha phụ trách đã vạch đường hướng mục vụ và nêu ra chủ đề từng năm, bắt đầu từ lễ Giáng Sinh mỗi năm, căn cứ vào "bốn chuyên cần" được sách Công Vụ mô tả.

Ngoài việc hướng dẫn giáo xứ về mặt tinh thần, hai cha cũng có công xúc tiến việc tu sửa toàn bộ ngôi nhà thờ, bắt đầu từ ngày 28-11-1982, thánh lễ đầu tiên được cử hành trong ngôi nhà thờ mới.

Tất cả giáo xứ đều hết sức vui mừng phấn khởi. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngày 15-02-1985, hai cha Vui và Chúc đều đã từ biệt giáo xứ trở về Tu viện Phanxicô Du Sinh.

Thời gian sau đó (từ 1985 đến 1987), cha Ða Minh Nguyễn Nam Bắc, cha xứ Lạc Sơn, được cử đến giúp giáo dân Suối Thông vào các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng.

Ðức Giám Mục Giáo phận lại chính thức bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Viết Liêm đang phục vụ tại nhà thờ Chính Tòa Dalat đến làm cha xứ. Ngày 17-01-1987, một thánh lễ đồng tế long trọng đã được cử hành với sự chủ tọa của Ðức Cha và sự hiện diện của nhiều cha hạt Dalat và hạt Ðơn Dương, đánh dấu ngày giáo xứ có một cha xứ mới và bắt đầu bước vào một giai đoạn mới.

Hiện tại về nhân sự phục vụ nhà thờ, ngoài cha xứ và cha phó (là cha Ðaminh Nguyễn Ngọc Hiếu, dòng Phanxicô, từng phục vụ giáo xứ nhiều năm trong chức năng phó tế), giáo xứ Suối Thông còn có 3 cộng đoàn tu sĩ là dòng Phanxicô, dòng nữ Ðaminh Hải Phòng, dòng nữ Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ.

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Suối Thông, hạt Đơn Dương
Hình Ảnh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Suối Thông, hạt Đơn Dương
Năm Thánh Giáo Xứ Và Lễ Thêm Sức Tại Suối Thông


Hạt Đơn Dương