HÌNH ẢNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỄN B'ÐO


Xin Xem Thêm Hình Ảnh
Bài Chia Sẻ Của Ðức Giám Mục Giáo Phận Trong Thánh lễ Cu.ng Hiến Nhà Nguyện B'Ðơ

Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà